Ελληνική Εταιρία Νόσου Alzheimer - Άνοια

Η Ελληνική Εταιρία Νόσου Alzheimer - Άνοια και Συγγενών Διαταραχών εκπαιδεύει τα μέλη της Ομάδας Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης της Euromedica-Αρωγής.

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

Η Ελληνική Εταιρία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών εκπαιδεύει τα μέλη της Ομάδας Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης της Euromedica-Αρωγής.

Η άνοια αποτελεί μία πάθηση στενά συνδεδεμένη με την τρίτη ηλικία και αφορά μια προοδευτικά αυξανόμενη έκπτωση του ατόμου στις νοητικές του ικανότητες, δηλαδή στην ικανότητά του να θυμάται, να σκέφτεται λογικά, να επιλύει προβλήματα ή/και να διατηρεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο επικοινωνίας. Επιπλέον, συνδέεται με διαχρονικά επιδεινούμενη ικανότητα του ατόμου να ανταποκρίνεται στα επαγγελματικά του καθήκοντα και να είναι αποτελεσματικό στις οικογενειακές, κοινωνικές και τις καθημερινές του υποχρεώσεις.

Άνοια, γνωρίσματα

Η άνοια πολλές φορές σχετίζεται με προβλήματα στη διάθεση και στη συμπεριφορά, όπως κατάθλιψη, άγχος, ευερεθιστότητα, απόσυρση, τάσεις περιπλάνησης ακόμα και ψευδαισθήσεις σε προχωρημένα στάδια της νόσου. Απαραίτητο γνώρισμα της άνοιας είναι ότι το άτομο που πάσχει από αυτήν χάνει δεξιότητες που προηγουμένως είχε κατακτήσει κατά τη φυσιολογική ανάπτυξη μέχρι που σταδιακά καθίσταται εξαρτημένο από τους άλλους για την αυτοεξυπηρέτησή του.

Αν και προς το παρόν δεν έχει εντοπιστεί συγκεκριμένη αιτία για την άνοια, υπάρχουν σημαντικές ερευνητικές ενδείξεις ότι η εξάσκηση του νου καθώς και η ψυχοκοινωνική υποστήριξη των πασχόντων και των συγγενών τους μπορεί να αποφέρει σημαντικούς καρπούς στην προσπάθεια για επιβράδυνση της πορείας της νόσου καθώς και για βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Σεμινάριο στο Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica-Αρωγή στην Θεσσαλονίκη

Στο πλαίσιο σημαντικών ανακαλύψεων στη συγκεκριμένη περιοχή έρευνας, η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών οργάνωσε διήμερο σεμινάριο στο Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica-Αρωγή στην Θεσσαλονίκη με στόχο την εκπαίδευση των μελών της Ομάδας Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης στις στρατηγικές νοητικής ενδυνάμωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης ασθενών με άνοια και των συγγενών τους.

Στη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος παρουσιάστηκαν αρχές και μέθοδοι νευροψυχολογικής εκτίμησης και αποκατάστασης, στοχευμένα προγράμματα για προσανατολισμό στην επικαιρότητα και μέθοδοι νοητικής εκπαίδευσης μέσω παιχνιδιού. Παράλληλα παρουσιάστηκαν υπηρεσίες και δράσεις στην κοινότητα για περιθάλποντες, πρακτικοί τρόποι αντιμετώπισης των συμπτωμάτων άνοιας, διαχείρισης συναισθημάτων των περιθαλπόντων και δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας με τους πάσχοντες.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τις εκπαιδεύτριες της Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών, κκ Ελένη Πόπτση, Ευαγγελία Μπακογλίδου, Χρύσα Παπασωζόμενου και Κωνσταντίνα Καραγκιόζη για τις πολύτιμες γνώσεις που μας μετέδωσαν σχετικά με την ορθή προσέγγιση των ασθενών μας με άνοια.

Κοκκίνης Νικόλαος, Ψυχολόγος
Ομάδα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 
Εuromedica-Αρωγή Θεσσαλονίκης

>