Άσκηση Πυρασφάλειας

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο μας άσκηση πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, σε πραγματικό χρόνο και πραγματικές συνθήκες.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο μας άσκηση πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, σε πραγματικό χρόνο και πραγματικές συνθήκες.

Στα πλαίσια της άσκησης έγινε εκκένωση μίας πτέρυγας και μεταφορά ασθενών σε ενδεδειγμένο χώρο.

Ευχαριστούμε όλο το προσωπικό μας για τη δέσμευσή του απέναντι στην ασφάλεια των ασθενών μας.

>