Ρομποτική Τεχνολογία Αποκατάστασης-2

Συνδυασμός προγράμματος αποκατάστασης και έγχυσης Βοτουλινικής τοξίνης σε ασθενή με ασύμμετρο τονικό αντανακλαστικό του αυχένα – Παρουσίαση περιστατικού

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

Παναγιώτης Βορνιωτάκης, Ηλιάδης Ανέστης, Γεροντάκη Γεωργία, Κολικόπουλος Φωκίων, Πασβάντης Δημήτριος, Μπάκας Ελευθέριος.

44ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών
Ξενοδοχείο Divani Caravel. 9 – 12 Μαϊου, 2018

ΣΚΟΠΟΣ: Οι σοβαρές βλάβες του εγκεφάλου πυροδοτούν συγκεκριμένα κινητικά πρότυπα που επηρεάζουν το πρόγραμμα αποκατάστασης, όπως το ασύμμετρο τονικό αντανακλαστικό του αυχένα (θέση ξιφομάχου) που δυσκολεύει την εκπαίδευση τη ισορροπίας και του συντονισμού των κινήσεων. Το αντανακλαστικό εκλύεται κατά την στροφή της κεφαλής προς την μία πλευρά και έχει ως αποτέλεσμα την έκταση του άνω και κάτω άκρου της πλευράς που είναι στραμμένο το κεφάλι, ενώ το άνω και το κάτω άκρο της άλλης πλευράς είναι σε κάμψη. Σκοπός της μελέτης είναι η μελέτη της αναχαίτισης του αντανακλαστικού, ελέγχοντας νευροφυσιολογικά την κίνηση της κεφαλής.

ΥΛΙΚΟ: Άνδρας ασθενής 34 ετών προσήλθε στο κέντρο μετά από κρανιοτομία και εξαίρεση αστροκυττώματος δεξιού μετωπιαίου λοβού. Ο ασθενής κατά την εισαγωγή του παρουσίαζε αμφοτερόπλευρη πυραμιδική σημειολογία με μόνιμη στροφή κεφαλής η οποία πυροδοτούσε την έκλυση του ασύμμετρου τονικού αντανακλαστικού του αυχένα. Για την αντιμετώπιση του ξεκίνησε η αναχαίτιση της σπαστικότητας του αυχένα και των άκρων. Καθώς όμως η σπαστικότητα με την κλίμακα Αshworth ήταν υψηλή (Modified Ashworth scale 4/4) αποφασίστηκε η έγχυση βουτουλινικής τοξίνης στους μυς που ελέγχουν τις στροφικές κινήσεις της κεφαλής και των άκρων. Εγχύθηκαν συνολικά 300 u.i. στους μυς του αυχένα που με την στροφή της κεφαλής δημιουργούσαν το συγκεκριμένο πρότυπο. Μετά την παρέμβαση η προσπάθεια επικεντρώθηκε στην αναχαίτιση της σπαστικότητας, χρησιμοποιώντας το περιβάλλον του νερού.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο συνδυασμός έγχυσης βουτουλινικής τοξίνης και χειρισμών αναχαίτισης της σπαστικότητας σε περιβάλλον πισίνας οδήγησε στη βελτίωση του παθολογικού προτύπου, διευκολύνοντας τον κινητικό έλεγχο του ασθενούς

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η νευροφυσιολογικά στοχευμένη χρήση των θεραπευτικών μεθόδων αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο στην αντιμετώπιση δύσκολων κλινικών περιστατικών αποκατάστασης.

Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Euromedica – Αρωγή Θεσσαλονίκης.

>