Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκη

Αξιολόγηση του προγράμματος αποκατάστασης των ασθενών με Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο, με τον δείκτη FIM©

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

Ηλιάδης Ανέστης, Βορνιωτάκης Παναγιώτης, Πασβάντης Δημήτριος, Γεροντάκη Γεωργία, Βακουφτσή Παναγιώτα, Μπάκας Ελευθέριος. 

44ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών
Ξενοδοχείο Divani Caravel. 9 – 12 Μαϊου, 2018

Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Euromedica Αρωγή, Θεσσαλονίκη

ΣΚΟΠΟΣ:  Ο δείκτης FIM (Functional Independence Measure) είναι βασικό εργαλείο που αντικατοπτρίζει τη λειτουργική ικανότητα του ασθενή με ανικανότητα. Χρησιμοποιείται για να ανιχνεύσει τις αλλαγές στη λειτουργική ικανότητα του ασθενή μετά από μια σοβαρή προσβολή (νευρολογικής, ορθοπεδικής ή άλλης παθολογικής φύσης), κυρίως κατά την οξεία, νοσοκομειακή αποκατάσταση. Αξιολογείται κατά την εισαγωγή (72 ώρες μετά το επεισόδιο) και 72 ώρες πριν το εξιτήριο. Η διαφορά τους, ιδίως σε ασθενείς με ΑΕΕ, δείχνει αξιόπιστα το αποτέλεσμα του προγράμματος επανεκπαίδευσης.  Σκοπός μας είναι να δείξουμε, με τη χρήση του συγκεκριμένου δείκτη, τις αλλαγές που παρατηρούνται στη λειτουργική ικανότητα του ασθενή με τα προγράμματα αποκατάστασης.

ΥΛΙΚΟ: Αναφερόμαστε σε 156 ασθενείς με ΑΕΕ, μέσης ηλικίας 66,7 έτη, οι οποίοι νοσηλεύτηκαν στο Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας “Euromedica – Αρωγή Θεσσαλονίκης” το 2017. Από αυτούς οι 105 ασθενείς ακολούθησαν ένα σταθερό πρόγραμμα εκπαίδευσης ισορροπίας, βάδισης και αυτοϋπηρέτησης στις δραστηριότητες της καθημερινής διαβίωσης, ενώ σε 51 άτομα, εκτός από αυτό εφαρμόσθηκαν ανάλογα με την δυνατότητά τους και περισσότερο εξειδικευμένα προγράμματα, όπως υδροθεραπεία, ρομποτική βάδιση, εκπαίδευσης των λεπτών κινήσεων των άνω άκρων ή συνδυασμό τους. Σε όλους εκτιμήθηκε ο δείκτης FIM εισαγωγής και εξιτηρίου.  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι ασθενείς με το σταθερό πρόγραμμα είχαν μέση τιμή FIM εισαγωγής = 48,5 (min=18, max=116) και εξόδου = 81,9 (min=29, max=126), ενώ αυτοί που ακολούθησαν επιπλέον εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις είχαν μέση τιμή FIM εισαγωγής = 52,5 (min=24, max=106) και εξόδου = 96,8 (min=39, max=126).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο δείκτης FIM δείχνει καθαρά τις λεπτές διαφορές στην αποκατάσταση των ασθενών με ΑΕΕ, όταν αυτοί ακολούθησαν έστω και μια επιπλέον θεραπευτική παρέμβαση πέραν του σταθερού προγράμματος που ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις στο Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Euromedica – Αρωγή Θεσσαλονίκης

>