ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

.  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΚΑΑ- ΗΝ

 Η ηλεκτρονική γνωμάτευση συμπληρώνεται από τον θεράποντα Ιατρό σχετικής με την πάθηση ειδικότητας. Ο θεράπων ιατρός συμπληρώνει την ηλεκτρονική γνωμάτευση ακολουθώντας την κάτωθι  διαδρομή: www.eopyy.gov.grðπάροχος υγείαςðγνωμάτευση παροχών ΕΚΠΥðπροσθήκη προσωπικών κωδικών πρόσβασηςðδιαχείρισηðγνωμάτευση ΚΑΑ Ανοικτής Νοσηλείαςðκαταχώρηση στοιχείων γνωμάτευσηςðαποθήκευσηðεκτύπωση

Β. ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΕ:

  1. Ηλεκτρονική Γνωμάτευση με υπογραφή και σφραγίδα από τον Θεράποντα Ιατρό, όταν πρόκειται για παραπομπή από Νοσοκομείο χρειάζεται η γνωμάτευση να φέρει και την στρογγυλή σφραγίδα του Νοσοκομείου. Επιπρόσθετα  η ηλεκτρονική γνωμάτευση χρειάζεται να φέρει  Υπογραφή ,σφραγίδα και ημερομηνία έγκρισης από τον Ελεγκτή ιατρό του ΕΟΠΥΥ
  2. Εξιτήριο από το Νοσοκομείο ή την Ιδιωτική κλινική (εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία)
  3. Ενημερωτικό σημείωμα, πρόσφατες εργαστηριακές εξετάσεις –ηλεκτροκαρδιογράφημα – μετεγχειρητική ακτινογραφία (εφόσον έχει γίνει) – αξονική/μαγνητική εγκεφάλου.
  4. Ταυτότητα ή διαβατήριο
>