Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο

Αποδοτικότητα χρόνου νοσηλείας (length of stay efficiency) στους ασθενείς της οξείας αποκατάστασης

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

Ε. Μπάκας, Μ. Καμέλια, Π. Βορνιωτάκης

 

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΦΙΑπ 23-28 Νοεμβρίου 2018

 

Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Αθήνα

Σκοπός: Η μελέτη της αποδοτικότητας του χρόνου νοσηλείας στους συνήθεις ασθενείς της οξείας αποκατάστασης.

Υλικό και μέθοδος: Αναφερόμαστε σε 2.298 συνεχόμενους ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στο κέντρο μας από 1-12017 έως και 31-8-2018. Οι ασθενείς αυτοί διακρίθηκαν σύμφωνα με το ICD-10 σε πέντε μεγάλες ομάδες. Η λειτουργική εκτίμηση σε όλους τους ασθενείς έγινε με τον δείκτη Functional Independence Measure (FIM). Ως αποδοτικότητα χρόνου νοσηλείας χαρακτηρίζεται το μέγεθος που εξάγεται εάν η διαφορά του FIM εισόδου και του FIM εξόδου (καθαρό λειτουργικό κέρδος) διαιρεθεί με τις ημέρες νοσηλείας.

Αποτελέσματα: Αυτά παρουσιάζονται τον πίνακα:

Ομάδα Ασθενείς Length of Stay FIM εισαγωγής FIM
Εξόδου
Διαφορά FIM LoS Efficiency
AEE 462 46,68 40,61 66,59 25,98 0,56
KNM 67 39,79 58,04 87,30 29,26 0,73
Ορθοπεδικά 1627 25,22 61,89 86,56 24,76 0,98
Νευρολογικά 92 36,15 51,22 76,01 24,79 0,69
Καρδιοαναπν. 50 18,02 53,24 67,23 13,99 0,78

Συμπεράσματα: Η αποδοτικότητα του χρόνου νοσηλείας εξαρτάται από το λειτουργικό κέρδος και από τις ημέρες παραμονής στην οξεία αποκατάσταση. Αυξάνεται εάν αυξηθεί το αποτέλεσμα της θεραπείας, όπως αυτό απεικονίζεται με τον FIM, ή εάν ελαττωθούν οι ημέρες νοσηλείας. Για να βελτιωθεί ο δείκτης της αποδοτικότητας του προγράμματος αποκατάστασης επομένως θα πρέπει να υπάρχει από την αρχή επικέντρωση ώστε να παρουσιαστεί το καλύτερο αποτέλεσμα στον μικρότερο δυνατό χρόνο. Ο Κλινικός προβληματισμός παραμένει, εάν λάβουμε υπόψη ότι οι αντίστοιχες τιμές στο UDS (Uniform Data System) των ΗΠΑ κυμαίνονται από 2,0 έως 3,0.

Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Euromedica Αρωγή, Θεσσαλονίκη

>