a-callus button

Αποκατάσταση βάδισης μετά από εγκεφαλικό

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

Στόχος της αποκατάστασης μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο είναι η κατά το δυνατόν ανάκτηση της λειτουργικής ανεξαρτησίας του ασθενούς μέσω –εν προκειμένω- της επανεκπαίδευσης βάδισης, της αναχαίτισης της σπαστικότητας των ημιπληγικών άκρων, της επανεκπαίδευσης δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής και βέβαια της κατάλληλης ψυχολογικής υποστήριξης.

Ένα αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να αφήσει πίσω του σοβαρά ελλείμματα σε μια σειρά λειτουργιών του σώματος. Άλλωστε, αποτελεί την πρώτη αιτία αναπηρίας στον δυτικό κόσμο. Οι πιθανές διαταραχές ξεκινούν από το κινητικό πεδίο και φτάνουν μέχρι την ομιλία, την αντιληπτική του ικανότητα και τη λειτουργία κατάποσης. Όλα αυτά έχουν ως συνέπεια τη σημαντική επιβάρυνση στη λειτουργική ανεξαρτησία του ασθενούς και την εμφάνιση περαιτέρω νοσηρότητας, όπως είναι οι βραχύνσεις μυών και η σπαστικότητα, οι λοιμώξεις αναπνευστικού και ουροποιητικού, η εμφάνιση ελκών κατάκλισης, αλλά και η κατάθλιψη.

Η αδυναμία ή δυσκολία στη βάδιση και την κινητικότητα γενικότερα είναι μία από τις βασικότερες δυσλειτουργίες μετά από ένα αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο που περιορίζει το άτομο δραστικά, γι’ αυτό και η αποκατάστασή της είναι καταλυτικής σημασίας, για να ανακτήσει την ποιότητα της ζωής του και να βελτιωθεί το επίπεδο της λειτουργικότητας του και της ανεξαρτησίας του.

 

Η αποκατάσταση της βάδισης

Πώς αποκαθίσταται όμως η βάδιση μετά από ένα αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και με ποια μέσα επιτυγχάνεται η αποκατάσταση;  Στόχος της αποκατάστασης μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο είναι η κατά το δυνατόν ανάκτηση της λειτουργικής ανεξαρτησίας του ασθενούς μέσω –εν προκειμένω- της επανεκπαίδευσης βάδισης, της αναχαίτισης της σπαστικότητας των ημιπληγικών άκρων, της επανεκπαίδευσης δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής και βέβαια της κατάλληλης ψυχολογικής υποστήριξης. Η βελτίωση της κινητικότητας, των δεξιοτήτων των άνω και κάτω άκρων, αλλά και της ισορροπίας τίθενται ως βασικοί στόχοι.

Μάλιστα, το βέλτιστο αποτέλεσμα αποκατάστασης συναρτάται άμεσα με τον χρόνο παρέμβασης. Έτσι, όσο νωρίτερα ξεκινήσει ένα πρόγραμμα αποκατάστασης τόσο καλύτερα είναι τα αποτελέσματα. Μελέτες έχουν δείξει πως είναι αναγκαία η εντατική θεραπεία στους έξι μήνες που ακολουθούν ένα αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, ακόμα και με καθημερινές θεραπευτικές συνεδρίες.

Για να επιτευχθεί η αποκατάσταση της βάδισης απαιτείται η συνεργασία μιας διεπιστημονικής ομάδας με επικεφαλής τον Φυσίατρο, τα μέλη της οποίας θα συμβάλλουν το καθένα με τη δική του γνώση στο τελικό αποτέλεσμα, που δεν είναι άλλο από την ανάκτηση της μεγαλύτερης δυνατής λειτουργικότητας του ασθενούς. Η ομάδα αυτή αποτελείται από τον Φυσίατρο, τους φυσιοθεραπευτές, τους εργοθεραπευτές, τους υδροθεραπευτές και τον ψυχολόγο με περαιτέρω ιατρική κάλυψη από νευρολόγο, παθολόγο και ορθοπεδικό.

 

Φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, υδροθεραπεία

Η φυσικοθεραπεία, η εργοθεραπεία και η υδροθεραπεία είναι τρεις τομείς που παίζουν σημαντικό ρόλο στην πορεία προς την αποκατάσταση της βάδισης.

Η φυσικοθεραπεία επανεκπαιδεύει ουσιαστικά το σώμα και το ενδυναμώνει. Ο ασθενής πρέπει να μάθει να κινείται ξανά, να βαδίζει, να στέκεται όρθιος, να μετακινείται μεταξύ θέσεων, αλλά και να είναι ενεργός στις θέσεις αυτές. Ειδικότερα, τα προγράμματα ασκήσεων στοχεύουν στη διατήρηση του εύρους κίνησης των αρθρώσεων, στην κινητοποίηση του ασθενούς, στην επίτευξη όρθιας θέσης, στην ενδυνάμωση του σώματος και στην αυτομεταφορά κι όλα αυτά μέσω της βελτίωσης του νευρομυϊκού ελέγχου, αλλά και του συντονισμού των κινήσεων.

Η επανεκπαίδευση στη βάδιση μπορεί να αξιοποιήσει και τη μηχανική υποβοήθηση, όπως έναν ηλεκτρικό διάδρομο ή ένα ρομποτικό σύστημα, όπως για παράδειγμα ο εξωσκελετός. Πέραν της συνολικής μυϊκής ενδυνάμωσης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο άκρο που έχει προσβληθεί άμεσα από το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Στη Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκης αξιοποιείται, μεταξύ άλλων, το ρομποτικό σύστημα LOKOMAT, μια ορθοτική συσκευή επανεκπαίδευσης βάδισης, η οποία ελέγχεται ψηφιακά μέσω ενός υπολογιστή και βοηθά τους ασθενείς, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο αποκατάστασής τους.

Από την άλλη πλευρά η εργοθεραπεία μέσα από στοχευμένες δραστηριότητες προσπαθεί να επανεντάξει τον ασθενή στην καθημερινότητά του, να του μάθει ξανά να εκτελεί τις κινήσεις που έκανε πριν από το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο στο σπίτι, στην εργασία του, στην κοινωνική του ζωή.

Στην αποκατάσταση της βάδισης όμως συμβάλλει και η υδροθεραπεία, που αξιοποιεί το φαινόμενο της μείωσης της βαρύτητας μέσα στο νερό, προσφέροντας στους ασθενείς μεγαλύτερη σιγουριά, ευελιξία στην κίνηση και ασφάλεια.

Το κέντρο Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκης επενδύει σε νέες τεχνολογίες και τεχνικές αποκατάστασης σε όλα τα πεδία, έχοντας ως στόχο την ταχεία επιστροφή του ασθενούς στην καθημερινότητά του.

>