αποκατάσταση μετά από εγκεφαλικό

Ρομποτική Τεχνολογία και Φύλο. Επιδρούν στο αποτέλεσμα της Αποκατάστασης μετά το Εγκεφαλικό;

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

Η Αποκατάσταση μετά από εγκεφαλικό στο Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica-Αρωγή στην Θεσσαλονίκη γίνεται με εξατομικευμένα προγράμματα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης τα οποία έχουν ως βασικούς στόχους την λειτουργικότητα και την κοινωνική επανένταξη των ασθενών.Γι’ αυτό τον λόγο η Επιστημονική Ομάδα Αποκατάστασης του Κέντρου εκπόνησε επιστημονικές εργασίες με θέμα τον ρόλο που κατέχει το φύλο του ασθενή, αλλά και η ρομποτική επανεκπαίδευση στη γρήγορη αποκατάσταση μετά από εγκεφαλικό.

Δείκτης Λειτουργικής Ανεξαρτησίας (FIM©)

Απαραίτητο εργαλείο και για τις δύο έρευνες ήταν ο Δείκτης Λειτουργικής Ανεξαρτησίας (FIM©), ο πιο αξιόπιστος τρόπος αξιολόγησης της λειτουργικότητας του ασθενή μετά από ένα Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο. Ο Δείκτης FIM©  καταδεικνύει με ακρίβεια την ικανότητα εκτέλεσης καθημερινών εργασιών και αυτoϋπηρέτησης, όπως είναι η αυτονομία στην ατομική καθαριότητα, την τροφή, την κοινωνική συναναστροφή, τη μνήμη κ.ά. Η αξιολόγηση του ασθενή πραγματοποιείται κατά την εισαγωγή του, ώστε να τεθεί ο τελικός εξατομικευμένος στόχος, και κατά το εξιτήριο του, για να εκτιμηθεί το ποσοστό προόδου που εμφανίζει μετά από την εντατική παρακολούθηση του εξατομικευμένου προγράμματος αποκατάστασης μετά από εγκεφαλικό στο Κέντρο.

Ρομποτική τεχνολογία και φύλο

Σύμφωνα λοιπόν με επιστημονικές έρευνες που εκπονήθηκαν στo Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica-Αρωγή στην Θεσσαλονίκη, φαίνεται ότι το φύλο δεν επηρεάζει σημαντικά την εξέλιξη όσον αφορά την Αποκατάσταση μετά από εγκεφαλικό, αυτό όμως που σίγουρα επηρεάζει την εξέλιξη και κυρίως τη βελτίωση της λειτουργικότητας των άνω άκρων μετά από Α.Ε.Ε. είναι η προσθήκη των ρομποτικών μηχανημάτων στο πρόγραμμα αποκατάστασης.

Πιο συγκεκριμένα, από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι η χρήση του περιβάλλοντος ρομποτικής επανεκπαίδευσης ARMEO® βελτιώνει σημαντικά τις λεπτές κινήσεις των άνω άκρων, ενώ αντιθέτως ο χρόνος αποκατάστασης των ασθενών που δεν έχουν εντάξει τη ρομποτική τεχνολογία στο πρόγραμμά τους είναι μεγαλύτερος.
Το ρομποτικό σύστημα ARMEO® λειτουργεί σε περιβάλλον εργασίας 3D και αποτελεί το βασικό εργαλείο θεραπείας για ασθενείς με προβλήματα λειτουργικότητας των άνω άκρων, επιτρέποντας τους να επιτύχουν ταχύτερα αποτελέσματα, αναλόγως πάντα με τους στόχους κάθε συνεδρίας.

Στο Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica-Αρωγή Θεσσαλονίκης εξελισσόμαστε και πορευόμαστε με επιστημονικές ενδείξεις από παγκόσμιες επιστημονικές έρευνες που αφορούν στην επιστήμη της Ιατρικής Αποκατάστασης και από έρευνες του Κέντρου με τη συνεργασία όλων των ειδικοτήτων της Ειδικής Ομάδας Αποκατάστασης.  Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται το γρήγορο, θεραπευτικό αποτέλεσμα, η γρήγορη επιστροφή του ατόμου στην κοινωνική και την επαγγελματική του δραστηριότητα και ταυτόχρονα η μείωση των απαιτούμενων δαπανών κατά την Αποκατάσταση μετά από εγκεφαλικό.
 
Πηγές:
Επιστημονική εργασία: Βελτίωση της λειτουργικότητας σε ασθενείς με Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο, με τη βοήθεια της ρομποτικής εκπαίδευσης, μέσω του δείκτη FIM©


Επιστημονική εργασία: Λειτουργική έκβαση ασθενών με ΑΕΕ, ανάλογα με το φύλο και την πλευρά προσβολής, όπως μετριέται με το Δείκτη Λειτουργικής ανεξαρτησίας (FIM©)

 

>