βελτίωση της λειτουργικής ανεξαρτησίας Euromedica-Αρωγή Θεσσαλονίκης

Αποτέλεσμα της αποκατάστασης σε ασθενείς με επέμβαση του ισχίου, ανάλογα με το επίπεδο φόρτισης και υδροθεραπεία, όπως φαίνεται από το δεικτη λειτουργικής ανεξαρτησίας (FIM™).

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

Σπυριδάκης Αντώνης, Πασβάντης Δημήτριος, Γεωργιάδης Ιωάννης, Βαλαβάνης Πασχάλης, Αμπατζίδου Αναστασία, Μπάκας Ελευθέριος. 

37ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας – Θράκης -  Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ.
Hotel Nikopolis Θεσσαλονίκη, 12 – 14 Απριλίου 2018.

Σκοπός: Η μελέτη του τελικού αποτελέσματος σε σχέση με το επίπεδο φόρτισης μετεγχειρητικά. χρησιμοποιώντας το δείκτη Functional Independence Measure (FIM).

Υλικό – μέθοδος: Το 2017 νοσηλεύτηκαν 523 συνεχόμενους ασθενείς με επέμβαση στο ισχίο, στο κέντρο αποκατάστασης “Euromedica Αρωγή” στην Θεσσαλονίκη. Οι 451 (ομάδα Α) (μέση ηλικία 82 έτη και μέση νοσηλεία (LoS) 32 ημέρες) ακολούθησαν το κλασικό πρόγραμμα αποκατάστασης, ενώ οι 72 (ομάδας Β) (13,72%)(μ=74 έτη και LoS=37 ημέρες), ακολούθησαν επιπλέον προγράμματα υδροθεραπείας. Αυτοί διακρίθηκαν σε υποομάδες (Βα=χωρίς, Ββ=μερική, Βγ=πλήρη φόρτιση). Ο δείκτης FIM συμπληρώθηκε στην εισαγωγή και πριν το εξιτήριο. Δεν λάβαμε υπόψη τον τύπο της χειρουργικής επέμβασης, διότι ο δείκτης FIM δεν κάνει διάκριση της τεχνικής που ακολουθήθηκε.

Αποτελέσματα: πίνακας

ΟμάδαΑσθενείςMean FIM εισαγ.Mean FIM εξιτηρ.Διαφορά%Κινητικ.
εισαγ.
Κινητικ.
Εξιτηρ.
Διαφορά%
Α45157,1384,9927,8648,776,0119,1413,1347,13
Β7275,47108,0032,5343,109,3126,2213.9252
Β-α666,1794,6728,5043,075,5018,8313,3346,77
Β=β4076,13110,6334,5045,39,1527,2518,1052,46
Β-γ2675,59107,0431,4541,610,4226,3115,8950,52

Συμπεράσματα: Άτομα που ακολούθησαν υδροθεραπεία και μερική ή πλήρη φόρτιση μετεγχειρητικά, αν και ξεκινούσαν με μεγαλύτερο δείκτη FIM, παρουσίασαν μεγαλύτερη ποσοστιαία βελτίωση των κινητικών παραμέτρων της συγκεκριμένης κλίμακας.

Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Euromedica – Αρωγή Θεσσαλονίκης.

>