Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκη

Αποτελεσματικότητα χρόνου νοσηλείας στην Αποκατάσταση ασθενών με επέμβαση του ισχίου.

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

Βορνιωτάκης Παναγιώτης, Γεωργιάδης Ιωάννης, Πασβάντης Δημήτριος, Κατσαβέλη Ιωάννα, Ηλιάδης Ανέστης, Μπάκας Ελευθέριος. 

37ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας – Θράκης -  Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ.
Hotel Nikopolis Θεσσαλονίκη, 12 – 14 Απριλίου 2018.

Σκοπός: Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του χρόνου νοσηλείας στο κέντρο Αποκατάστασης σε ασθενείς με επέμβαση του ισχίου, δηλαδή πόσο κερδίζουν λειτουργικά, με το πρόγραμμα που ακολουθούν, ανά ημέρα νοσηλείας.

Υλικό-μέθοδος: : Το 2017, νοσηλεύτηκαν 523 ασθενείς με επέμβαση στο ισχίο στο κέντρο αποκατάστασης “Euromedica Αρωγή” στην Θεσσαλονίκη. Οι ασθενείς διακρίθηκαν σε δύο ομάδες: ομάδα Α, 451 ασθενείς, μέσης ηλικίας 81 έτη, ακολούθησαν κλασικό πρόγραμμα αποκατάστασης (φυσικοθεραπεία, γυμναστήριο, εκπαίδευση βάδισης) και ομάδα Β, 72 ασθενείς, ηλικίας 74 ετών, ακολούθησαν επιπλέον υδροθεραπεία. Η λειτουργική τους κατάσταση εκτιμήθηκε με  το δείκτη Functional Independence Measure (FIM), 3 ημέρες από την εισαγωγή και 3 ημέρες πριν το εξιτήριο. Δεν λάβαμε υπόψη τον τύπο της χειρουργικής επέμβασης, διότι ο δείκτης FIM δεν κάνει διάκριση της τεχνικής που ακολουθήθηκε. Για την εύρεση της αποτελεσματικότητας του χρόνου νοσηλείας (Length of stay efficiency) διαιρέθηκε η μέση διαφορά της βελτίωσης του δείκτη FIM, δηλαδή η μέση τιμή εισαγωγής και εξιτηρίου δια των ημερών νοσηλείας.

Αποτελέσματα: Ο χρόνος νοσηλείας της Ομάδας Α ήταν 45 ημέρες, με διαφορά βελτίωσης του δείκτη FIM ήταν 27,86, δηλαδή η αποτελεσματικότητα του χρόνου νοσηλείας ήταν 0,62. Ο χρόνος νοσηλείας της ομάδας Β ήταν 37 ημέρες, με διαφορά βελτίωσης του δείκτη 32,53, δηλαδή η αποτελεσματικότητα του χρόνου νοσηλείας ήταν 1,14.

Συμπεράσματα: Φαίνεται καθαρά ότι εάν μειωθούν οι ημέρες νοσηλείας ενώ παράλληλα διατηρείται ή ακόμη και βελτιώνεται το θεραπευτικό αποτέλεσμα της Αποκατάστασης στα επίπεδα που αναφέραμε, μπορεί να αυξηθεί σημαντικά η αποτελεσματικότητα χρόνου νοσηλείας στους ασθενείς με επέμβαση του ισχίου, που αποτελεί και βασικό στόχο της κέντρου μας.

Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Euromedica – Αρωγή Θεσσαλονίκης.

>