Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκη-1

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΚΑΑ- ΚΝ

– Η ηλεκτρονική γνωμάτευση προέγκρισης συμπληρώνεται από τον θεράποντα Ιατρό σχετικής με την πάθηση ειδικότητας.

Με στόχο την επίτευξη εγκριτικής απόφασης του ηλεκτρονικού αιτήματος, έτσι ώστε να δικαιολογείται η ανάγκη για παραπομπή του ασθενούς για Κλειστή Νοσηλεία σε Κέντρο Αποκατάστασης, καλό θα είναι να αναφέρονται:

  • Η βαρύτητα της κλινικής εικόνας του ασθενούς, – συνοδά νοσήματα – λοιπές παθήσεις,
  • Η κινητική του κατάσταση,
  • Και η λειτουργική του ικανότητα.

Β. ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΕ:

  1. Ηλεκτρονική Γνωμάτευση με υπογραφή και σφραγίδα από το Θεράποντα Ιατρό, τον Διευθυντή/ Επιστημονικό Υπεύθυνο της Κλινικής και τη στρογγυλή σφραγίδα του Νοσοκομείου.
  2. Εξιτήριο από το Νοσοκομείο ή την Ιδιωτική κλινική που νοσηλεύτηκε ο ασθενής με αναφερόμενο ΚΕΝ που χρησιμοποιήθηκε για τη νοσηλεία. (Η διάρκεια νοσηλείας να είναι ίση ή μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια νοσηλείας του ΚΕΝ που έχει επιλεγεί). Καθώς και τα ICD10 της κύριας πάθησης και των συνοδών νοσημάτων.
  3. Απόφαση έγκρισης
  4. Ενημερωτικό σημείωμα, πρόσφατες εργαστηριακές εξετάσεις –ηλεκτροκαρδιογράφημα – μετεγχειρητική ακτινογραφία (εφόσον έχει γίνει) – αξονική/μαγνητική εγκεφάλου.
  5. Ταυτότητα ή διαβατήριο
>