Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο

Βελτίωση της λειτουργικότητας σε ασθενείς με Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο, με τη βοήθεια της ρομποτικής εκπαίδευσης, μέσω του δείκτη FIM©

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

 

Πασβάντης Δημήτριος, Μπίκος Γεώργιος, Γεωργιάδου Ελένη, Γεωργιάδου Ελεωνόρα, Κατσιγιάννη Βαϊα, Μπάκας Ελευθέριος.

Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκης

44ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών
Ξενοδοχείο Divani Caravel. 9 – 12 Μαϊου, 2018

ΣΚΟΠΟΣ:  Ουσιαστικός στόχος της Αποκατάστασης στους ασθενείς με ΑΕΕ είναι η βελτίωση της λειτουργικότητας, μιας και αυτό βοηθά στην ταχύτερη επανένταξή τους στην καθημερινότητα. Ο πλέον αξιόπιστος τρόπος αξιολόγησης της λειτουργικότητας του ασθενή μετά από ένα ΑΕΕ είναι ο δείκτης FIM (Functional Independence Measure), ο οποίος ουσιαστικά αντιπροσωπεύει με ακρίβεια την ικανότητα εκτέλεσης του ατόμου και τις λεπτές αλλαγές που παρουσιάζονται με το πρόγραμμα εκπαίδευσής του. Σκοπός είναι μέσα από τις αλλαγές του δείκτη FIM να εκτιμηθούν οι λεπτές αλλαγές της λειτουργικότητας, χρησιμοποιώντας το περιβάλλον ρομποτικής εκπαίδευσης (armeo).

ΥΛΙΚΟ: Αναφερόμαστε συνολικά σε 127 ασθενείς με ΑΕΕ, μέσης ηλικίας 66,2 έτη, οι οποίοι νοσηλεύτηκαν στο ΚΑΑ “ΑΡΩΓΗ” το 2017. Από αυτούς οι 105 ασθενείς ακολούθησαν ένα σταθερό πρόγραμμα αποκατάστασης (φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία), ενώ 16 άτομα ακολούθησαν επιπλέον και ένα ειδικό πρόγραμμα επανεκπαίδευσης σε ρομποτικό περιβάλλον, για τη βελτίωση των λεπτών κινήσεων του άνω άκρου, και σε 6 ασθενείς, όλα αυτά συνδυάσθηκαν με άσκηση στο περιβάλλον του νερού. Στους ασθενείς εκτιμήθηκε ο δείκτης FIM εισαγωγής και εξιτηρίου.  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι ασθενείς που ακολούθησαν το σταθερό πρόγραμμα είχαν μέση τιμή FIM εισαγωγής = 48,5 (min=18, max=116) και εξόδου = 81,9 (min=29, max=126). Αυτοί που εκπαιδεύτηκαν επιπλέον στο ρομποτικό περιβάλλον είχαν μέση τιμή FIM εισαγωγής = 54,5 (min=25, max=106) και εξόδου = 97 (min=51, max=126), ενώ όσοι υποβλήθηκαν επιπλέον και σε υδροθεραπεία, είχαν μέση τιμή FIM εισαγωγής = 55 (min=34, max=99) και εξόδου = 105 (min=82, max=126).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Φαίνεται καθαρά ότι ασθενείς που ακολούθησαν προγράμματα αποκατάστασης σε ρομποτικό περιβάλλον για την επανεκπαίδευση των λεπτών κινήσεων του χεριού, είχαν υψηλότερο δείκτη FIM εξιτηρίου, κυρίως στους δείκτες της αυτοϋπηρέτησης.

Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Euromedica – Αρωγή Θεσσαλονίκης.

>