διαπίστευση carf

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2015

 

Το Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Euromedica-Αρωγή Θεσσαλονίκης  προχώρησε στην πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 για παροχή υπηρεσιών υγείας και αποκατάστασης. 

Με την πιστοποίηση αυτή, το Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Euromedica- Αρωγή Θεσσαλονίκης διασφαλίζει τη σταθερή ποιότητα υπηρεσιών και την ανθρωποκεντρική φροντίδα προς τον ασθενή επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση για συνεχή βελτίωση των διαδικασιών με στόχο πάντα τη γρήγορη και ασφαλή αντιμετώπιση όλων των περιστατικών και την βέλτιστη εξυπηρέτηση του ασθενή.  Η διαχείριση της ποιότητας βασίζεται στην Πολιτική Ποιότητας, η οποία προκύπτει από τις αξίες και την κουλτούρα του Κέντρου και τη συνεχή προσπάθεια του προσωπικού με γνώμονα το σεβασμό στις ανάγκες των ασθενών, συνοδών και επισκεπτών.

Το πιστοποιητικό χορηγήθηκε από το διαπιστευμένο φορέα  TUV Austria Hellas,  κατόπιν επιθεώρησης των διεργασιών παροχής υπηρεσιών και των νοσηλευτικών, θεραπευτικών, διοικητικών, τεχνικών και λοιπών υποστηρικτικών υπηρεσιών και αποτελεί σφραγίδα εμπιστοσύνης στην ποιότητα των  παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 15224:2017

Το Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Euromedica-Αρωγή Θεσσαλονίκης  είναι πιστοποιημένο με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 15224:2017 από τον επίσημο φορέα πιστοποίησης TUV AUSTRIA HELLAS.

Πρόκειται για μια επίσημη ευρωπαϊκή προδιαγραφή για την παροχή υπηρεσιών υγείας, η οποία εστιάζει κυρίως στην αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια των ασθενών και έχει συμπεριλάβει διεθνώς αναγνωρισμένα εργαλεία και βέλτιστες πρακτικές, τα οποία στο σύνολό τους συνθέτουν την πλέον αποτελεσματική μεθοδολογία για την επίτευξη:

  • Αποτελεσματικής διαχείρισης ποιότητας της φροντίδας από το Κέντρο Αποκατάστασης και των κινδύνων που σχετίζονται με την περίθαλψη των ασθενών
  • Εφαρμογής διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου εντός του Κέντρου Αποκατάστασης.
  • Αξιολόγησης της Κλινικής Αποτελεσματικότητας και συνεχούς βελτίωσης της Κλινικής Απόδοσης
  • Διαρκούς εκπαίδευσης του υγειονομικού προσωπικού
  • Εγγύησης της ασφάλειας των ασθενών
>