Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκη

Διαχείριση της δυσφαγίας σε νευρολογικούς ασθενείς – πρωτόκολλο σίτισης και ενυδάτωσης

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

Ηλιάδης Ανέστης, Τσίπη Σόνια, Βορνιωτάκης Παναγιώτης, Κοντός Αθανάσιος, 

Μπάκας Ελευθέριος.

44ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών
Ξενοδοχείο Divani Caravel | 9 – 12 Μαϊου, 2018

Ηλιάδης Ανέστης, Τσίπη Σόνια, Βορνιωτάκης Παναγιώτης, Κοντός Αθανάσιος, 
Μπάκας Ελευθέριος

Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Euromedica Αρωγή, Θεσσαλονίκη

ΣΚΟΠΟΣ: Η άμεση διάγνωση και η αποτελεσματική διαχείριση της δυσφαγίας, προλαμβάνει σημαντικά τις σοβαρές της συνέπειες, όπως πνεμόνια από εισρόφηση ή αφυδάτωση, ενώ παράλληλα βελτιώνει την ποιότητα της φροντίδας του ασθενή. Οι ασθενείς με σοβαρά νευρολογικά προβλήματα, όπως ΑΕΕ, ΚΕΚ, κά, δεν αντιλαμβάνονται άμεσα τα συμπτώματα της δυσφαγίας, για αυτό είναι επιτακτική η γρήγορη διάγνωσή της και η από ενωρίς διαχείριση ακολουθώντας σταθερό θεραπευτικό πρωτόκολλο. Σκοπός μας είναι να αναδειχθεί η σημασία της άμεσης διάγνωσης, της συστηματικής παρακολούθησης και της άμεσης διαχείρισης ασθενών με νευρολογικά ελλείματα.

ΥΛΙΚΟ: Σε χρονικό διάστημα 1,5 έτους, εκτιμήθηκαν 94 ασθενείς με ΑΕΕ, ΚΕΚ και άλλες νευρολογικές καταστάσεις, μέσης ηλικίας 68,2 έτη, στους οποίους έγιναν 194 βίντεο-ενδοσκοπήσεις για την εκτίμηση της λειτουργίας της κατάποσης. Η επανεκτίμηση γινόταν κάθε 15 ημέρες (τροποποίηση του πρωτοκόλλου ανάλογα με την εικόνα του ασθενούς) όπου και καθοριζόταν το πρόγραμμα διαχείρισης. Οι παρατηρήσεις αφορούν τη σύσταση των λεπτόρευστων υγρών, των παχύρευστων, αλλά και τις διαιτητικές αλλαγές, στρατηγικές κατάποσης, με σκοπό την ασφαλή και επαρκή σίτιση και ενυδάτωση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Και στους 94 ασθενείς μας, επιβεβαιώθηκε στην αρχική μας εκτίμηση η διαταραχή της κατάποσης και σε όλους εφαρμόσθηκε συγκεκριμένο πρωτόκολλο σίτισης-ενυδάτωσης. Σε 62 ασθενείς έγινε επανεκτίμηση. Οι παράγοντες που επηρέασαν την έκβαση της διαχείρισης της δυσφαγίας ήταν η βαρύτητα του νευρολογικού ελλείματος, η συννοσηρότητα, η ηλικία, όπως εκφράσθηκε και με τον δείκτη FIM.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η από νωρίς εκτίμηση της δυσφαγίας σε ασθενείς με σοβαρά νευρολογικά ελλείματα και η κατάλληλη διαχείρισή της, προσφέρει μεγάλα κλινικά πλεονεκτήματα στη συνολική αποκατάσταση των συγκεκριμένων ασθενών.

Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Euromedica – Αρωγή Θεσσαλονίκης.

>