Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκη-2

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

Δικαιώματα Ασθενών

 • Ο ασθενής έχει το δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες της Euromedica – Αρωγή Θεσσαλονίκης, τις πλέον κατάλληλες για την κατάσταση της υγείας του.
 • Ο ασθενής έχει το δικαίωμα της παροχής φροντίδας σ’ αυτόν με σεβασμό στην αξιοπρέπειά του. Αυτή η φροντίδα περιλαμβάνει όχι μόνο την εν γένει άσκηση της ιατρικής και της νοσηλευτικής, αλλά και τις παραϊατρικές υπηρεσίες, την κατάλληλη διαμονή, την πρέπουσα μεταχείριση και την αποτελεσματική διοικητική και τεχνική εξυπηρέτηση.
 • Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σ’ αυτόν. Σε περίπτωση ασθενούς με μερική ή πλήρη διανοητική ανικανότητα, η άσκηση αυτού του δικαιώματος γίνεται από το πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του.
 • Ο ασθενής δικαιούται να πληροφορηθεί σχετικά με ό,τι αφορά στην κατάσταση της υγείας του. Το συμφέρον του ασθενούς προέχει και εξαρτάται από την πληρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που του δίνονται. Η πληροφόρηση του ασθενούς πρέπει να του επιτρέπει να σχηματίσει πλήρη εικόνα της ιατρικής του κατάστασης έτσι ώστε να δύναται να λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις.
 • Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να μην υφίσταται κατάχρηση, οικονομική ή άλλου είδους εκμετάλλευση, αντίποινα, εξευτελισμό και παραμέληση.
 • Ο ασθενής έχει το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής του ζωής. Ο απόρρητος χαρακτήρας, η εμπιστευτικότητα του ιατρικού του φακέλου και εν γένει των πληροφοριών που τον αφορούν είναι εγγυημένα, όπως ορίζεται στην Πολιτική Απορρήτου της Euromedica- Αρωγή Θεσσαλονίκης.
 • Ο ασθενής έχει το δικαίωμα του σεβασμού των θρησκευτικών και ιδεολογικών του πεποιθήσεων και εν γένει της προσωπικότητάς του.
 • Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να υποβάλει τυχόν παράπονα και να λάβει πλήρη γνώση των επ’ αυτών ενεργειών και αποτελεσμάτων.

Υποχρεώσεις ασθενών

Οι κανονισμοί του Κέντρου Αποκατάστασης Euromedica-Αρωγή βασίστηκαν στην προάσπιση της ασφάλειας και σας παρακαλούμε να τους ακολουθείτε, αλλά και να προτρέπετε τους συνοδούς/συγγενείς σας να κάνουν το ίδιο.
Το προσωπικό της Euromedica-Αρωγή στην Θεσσαλονίκη καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή φροντίδα υγείας.
Η συμβολή σας στην προσπάθεια μας είναι απαραίτητη, γι’ αυτό παρακαλούμε:

 • Δώστε σαφείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία ταυτότητάς σας, το ιατρικό ιστορικό σας (ατομικό και οικογενειακό), προηγούμενες νοσηλείες, φάρμακα και συμπληρώματα διατροφής που λαμβάνετε ή έχετε λάβει και οποιαδήποτε θέματα σας απασχολούν σχετικά με την υγεία σας.
 • Αναφέρετε στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό οποιαδήποτε αλλαγή στην κατάσταση της υγείας σας.
 • Συνεργαστείτε με το προσωπικό της Euromedica-Αρωγή και συμμετέχετε ενεργά στο σχεδιασμό της θεραπείας σας πριν και μετά την έξοδό σας από το Κέντρο μας.
 • Ακολουθείτε τα πλάνα θεραπείας που σας προτείνει το ιατρικό προσωπικό ή οι επαγγελματίες υγείας που εργάζονται υπό την καθοδήγηση του θεράποντος Ιατρού σας. Εάν χρειάζεστε διευκρινίσεις, δεν κατανοείτε πλήρως το πλάνο θεραπείας σας ή τις ιατρικές οδηγίες που σας δόθηκαν, ενημερώστε αμέσως το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.
 • Τηρείτε τους οικονομικούς όρους νοσηλείας που ισχύουν στο Κέντρο μας, για τους οποίους έχετε ενημερωθεί και συναινέσει κατά την εισαγωγή.
 • Δείξτε ευαισθησία και σεβασμό στους άλλους ασθενείς και στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.
 • Τηρείτε το ωράριο επισκεπτηρίου προκειμένου να διασφαλίζονται οι συνθήκες ηρεμίας των ασθενών.
 • Μιλάτε χαμηλόφωνα και χαμηλώστε τα κινητά σας τηλέφωνα. Προτρέπετε και τους συνοδούς/συγγενείς σας να κάνουν το ίδιο.
 • Δείξτε σεβασμό στο νοσοκομειακό περιβάλλον, για τη διατήρηση της καθαριότητας και τη σωστή χρήση των μέσων και των εγκαταστάσεων του Κέντρου μας.
>