Ζητείται Ηλεκτρολόγος βάρδιας Τεχνικής Υπηρεσίας

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

Η Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της αναζητά συνεχώς ικανούς ανθρώπους με όρεξη και αγάπη για το αντικείμενό τους, για να πλαισιώσουν τη δυναμική της ομάδας.

Το  Κέντρο Ιατρικής Αποθεραπείας & Αποκατάστασης EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ στην Θεσσαλονίκη ενδιαφέρεται να προσλάβει:

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΒΑΡΔΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Σχετικά με τη θέση:

Ο Ηλεκτρολόγος βάρδιας Τεχνικής Υπηρεσίας είναι υπέυθυνος για την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων εργασιών της βάρδιας στον απαιτούμενο χρόνο, με ασφάλεια & τήρηση των συνοδευτικών αρχείων, την αποκατάσταση βλαβών τμημάτων που δηλώνονται κατά τη διάρκεια της βάρδιας στην Τεχνική Υπηρεσία σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία και τηρώντας τους κανονισμούς ασφάλειας στην εργασία, καθώς και την επικοινωνία με τα τμήματα της κλινικής σχετικά με την αποκατάσταση βλαβών που προκύπτουν στη βάρδια και ενημέρωση τεχνικής υπηρεσίας σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Καθημερινός έλεγχος λειτουργίας εξοπλισμού Η/Μ κλινικής
 • Προγραμματισμένες  & Μη εργασίες συντήρησης Η/Μ εξοπλισμού
 • Συντήρηση μηχανικών μερών Βιοϊατρικού Εξοπλισμού
 • Συντήρηση Πισίνας
 • Τήρηση αρχείου συντηρήσεων

 Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου (Τ.Ε.Ι. / Ι.Ε.Κ. / ΕΠΑΛ) – Επιθυμητή η Άδεια Ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας
 • Εμπειρία σε συντήρηση βιομηχανικού εξοπλισμού
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα διαχείρισης έργων / βλαβών υπό πίεση
 • Εμπειρία σε κατασκευές δικτύων / καλωδιώσεων / ηλ.πινάκων / φωτισμού
 • Εμπειρία σε εργασία σε ομάδα & σε βάρδιες
 • Πρωτοβουλία για εκτέλεση εργασιών
 • Εμπειρία σε συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων
 • Εμπειρία σε συστήματα αυτοματισμού
 • Εμπειρία σε συστήματα κλιματισμού
 • Εμπειρία σε υδραυλικές εγκαταστάσεις
 • Εμπειρία σε συστήματα αερίων
 • Βασικές Γνώσεις Αγγλικής Γλώσσας
 • Εμπειρία σε εφαρμογή κανόνων ασφαλούς εργασίας
 • Γνώσεις Χρήσης Η/Υ (Word, Excel, Int. Browser)

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Ευκαιρίες εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα επιλέγοντας πιο κάτω «Αίτηση» και  αναγράφοντας τον κωδικό θέσεως εργασίας ELEC SKG.

 


  Διαβάστε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων


  >