Ρομποτική Τεχνολογία Αποκατάστασης-1

Η επίπτωση του επιπέδου φόρτισης στο τελικό λειτουργικό αποτέλεσμα σε ασθενείς με επέμβαση στο ισχίο, όπως εκτιμήθηκε με το δείκτη μέτρησης λειτουργικής ανεξαρτησίας (FIM©).

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

Μιχούτ Καμέλια, Πασβάντης Δημήτριος, Μουρατίδου Σοφία, Κούκου Ελένη, Μπάκας Ελευθέριος. 

37ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας – Θράκης -  Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ.
Hotel Nikopolis Θεσσαλονίκη, 12 – 14 Απριλίου 2018.

Σκοπός: Η μελέτη της τελικής λειτουργικής επάρκειας των ατόμων με επέμβαση στο ισχίο, ανάλογα με το επίπεδο φόρτισης, με τη βοήθεια του δείκτη Functional Independence Measure (FIM©).

Υλικό – Μέθοδος: Αναφερόμαστε σε 516 ασθενείς, που νοσηλεύτηκαν στο κέντρο αποκατάστασης “Euromedica Αρωγή” στην Θεσσαλονίκη με επέμβαση στο ισχίο, μέσα στο 2017.  Οι 43 είχαν οδηγία για καθόλου φόρτιση (ομάδα Α)(μέσης ηλικίας 80 έτη, μέσης νοσηλείας 37 ημέρες), 347 ασθενείς: μερική φόρτιση (ομάδα Β) (ηλικίας 81 έτη, νοσηλείας 31 ημέρες) και 126 για πλήρη φόρτιση (ομάδα Γ) (μέσης ηλικίας 80 έτη, νοσηλείας 37 ημέρες). Εκτιμήθηκαν στις 3 πρώτες ημέρες από την εισαγωγή και 3 ημέρες πριν το εξιτήριο. Δεν λάβαμε υπόψη τον τύπο της χειρουργικής επέμβασης, διότι ο δείκτης FIM δεν κάνει διάκριση της τεχνικής που ακολουθήθηκε.

Αποτελέσματα: Αυτά φαίνονται στον πίνακα:

ΟμάδαΑσθενείςMean FIM εισαγωγήςMean FIM εξιτηρίουΔιαφορά%
Α4355,8477,1621,3238,18
Β34760,4290,3429,9249,52
Γ12658,1586,0227,8747,87

Συμπεράσματα: Φαίνεται καθαρά ότι ασθενείς που από την αρχή είχαν οδηγία για μερική ή πλήρη φόρτιση, αν και είχαν υψηλότερο δείκτη εισαγωγής, παρουσίασαν μεγαλύτερα ποσοστά βελτίωσης, γεγονός που υπονοεί ότι η γρηγορότερη φόρτιση του μέλους προσφέρει μεγαλύτερη λειτουργική επάρκεια και ανεξαρτησία στον ασθενή

Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Euromedica – Αρωγή Θεσσαλονίκης.

>