Η σημασία των παραμέτρων μετακίνησης και μεταφοράς στο συνολικό αποτέλεσμα του δείκτη λειτουργικής ανεξαρτησίας,  FIM©, σε ασθενείς με επέμβαση του ισχίου.

Βορνιωτάκης Παναγιώτης, Μπίκος Γεώργιος, Μορφοπούλου Σοφία, Μπαξεβάνογλου Ευαγγελία, Ζευγουλάς Ευάγγελος, Μπάκας Ελευθέριος. 

37ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας – Θράκης -  Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ.
Hotel Nikopolis Θεσσαλονίκη, 12 – 14 Απριλίου 2018.

 


Σκοπός: Η λειτουργική ανεξαρτησία των ατόμων μετά από επέμβαση του ισχίου αποτελεί βασικό στόχο της αποκατάστασης. Εφόσον το πρόγραμμα αποκατάστασης επικεντρώνεται στο συγκεκριμένο στόχο, η εκτίμησή τους πρέπει να γίνεται επάνω στις συγκεκριμένες στοχοκατευθυνόμενες παρεμβάσεις. Σκοπός μας είναι η ακριβής εκτίμηση της λειτουργικής και κινητικής ικανότητας των ασθενών με χειρουργική επέμβαση στο ισχίο με τη βοήθεια του δείκτη Functional Independence Measure (FIM).

Υλικό – Μέθοδος: Αναφερόμαστε σε 523 ασθενείς, που νοσηλεύτηκαν στο κέντρο μας με επέμβαση στο ισχίο, μέσα στο 2017.  Ο FIM έχει 18 πεδία (18×7=126), 5 από τα οποία (5×7=35) αναφέρονται στις μεταφορές (3) (από και προς το κρεβάτι και καρέκλα, την τουαλέτα και το μπάνιο) και μετακίνηση (2) (βάδιση και άνοδο-κάθοδο σκαλοπατιών). Η εκτίμηση έγινε με το δείκτη FIM, 3 ημέρες μετά την εισαγωγή και πριν το εξιτήριο, αξιολογώντας ιδιαίτερα τις κινητικές παραμέτρους της. Δεν λάβαμε υπόψη τον τύπο της χειρουργικής επέμβασης, διότι ο δείκτης FIM δεν κάνει διάκριση της τεχνικής που ακολουθήθηκε.

Αποτελέσματα: : Η μέση τιμή FIM εισαγωγής ήταν 59,66 και εξιτηρίου 82,16, δηλαδή διαφορά 28,50 μονάδες (47,78%). Η μέση τιμή των 5 πεδίων μεταφοράς και μετακίνησης του FIM ήταν συνολικά: εισαγωγής 6,45 και εξιτηρίου 20,11, διαφορά 13,60, που αντιστοιχεί σε βελτίωση 210% των παραμέτρων αυτών και 48% της συνολικής βελτίωσης.

Συμπεράσματα: Η στοχοκατευθυνόμενη Αποκατάστασης στους ασθενείς με επέμβαση στο ισχίο συμβάλει στη λειτουργική ανεξαρτησία, όπως υποδηλώνεται από τις  παραμέτρους μεταφοράς και μετακίνησης του δείκτη FIM, που δείχνει ότι συμμετέχει κατά 48% στη συνολική βελτίωση ενώ το υπόλοιπο 52% προέρχεται από τα υπόλοιπα 13 πεδία.

>