βελτίωση της λειτουργικής ανεξαρτησίας Euromedica-Αρωγή Θεσσαλονίκης

H επίδραση της στοχοκατευθυνόμενης θεραπείας στην τελική λειτουργική έκβαση ασθενών με ΑΕΕ, όπως εκτιμήθηκε με τον Functional Independence Measure (FIM©)

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

Π. Βορνιωτάκης, Γ. Μπίκος, Φ. Κολικόπουλος, Β. Κατσιγιάννη, Ε. Μπάκας

 

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΦΙΑπ 23-28 Νοεμβρίου 2018

 

Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Αθήνα

Σκοπός: Να μελετήσουμε την επίδραση των στοχοκατευθυνόμενων παρεμβάσεων, όπως η ρομποτική βάδιση, η ρομποτική εκπαίδευση των λεπτών κινήσεων των άνω άκρων ή άσκηση στο περιβάλλον του νερού, στο τελικό λειτουργικό αποτέλεσμα του προγράμματος αποκατάστασης  σε ασθενείς με ΑΕΕ.     

Υλικό και μέθοδος:  Αναφερόμαστε σε 173 συνεχόμενους ασθενείς με ΑΕΕ που αντιμετωπίστηκαν στο κέντρο μας, το 2017. Η μέση ηλικία ήταν 74,9 έτη και μέσος χρόνος νοσηλείας (LoS) 48,68 ημέρες. Από αυτούς ήταν: άνδρες=78 (μέσης ηλικίας 72,35 έτη και LoS=44,1 ημέρες), γυναίκες=95 (77,1 έτη, LoS=47,9 ημέρες), αριστερή ημιπληγία=98 (73,68 έτη, LoS=53,54) και δεξιά ημιπληγία=75 (76,51 έτη, LoS=42,75). Σε 50 ασθενείς εφαρμόσθηκαν στοχοκατευθυνόμενες παρεμβάσεις: σε 22 ρομποτική βάδιση (Lokomat) (LoS = 75.57 days), σε 27 ασθενείς ρομποτική εκπαίδευση των άνω άκρων (Armeo) (LoS = 67.63 days), και σε 25 ασθενείς προγράμματα κινησιοθεραπείας στο περιβάλλον του νερού (LoS = 65.92 days). Η εκτίμηση (FIM) έγινε στις 3 πρώτες ημέρες της εισαγωγής και 3 ημέρες πριν το εξιτήριο.

Αποτελέσματα: Αυτά φαίνονται στον πίνακα:

Παράμετροι
θεραπείας
ασθενείς FIM στην
εισαγωγή
FIM στο
εξιτήριο
Διαφορά του FIM %
Βελτίωση  
Βασικό πρόγραμμα 123 43,85 72,69 28,84 66%
Task oriented therap. 50 51,98 95,46 43,48 84%
Locomat 22 49,18 89,32 40,14 82%
Armeo 27 53,15 98,70 45,15 84%
Υδροθεραπεία 25 51,32 98,84 47,62 95%


Συμπεράσματα
:  Φαίνεται καθαρά ότι οι θεραπευτικές παρεμβάσεις που εστιάζονται σερ συγκεκριμένους στόχους, όπως η βάδιση, η λεπτή κίνηση των χεριών και ειδικά προγράμματα κίνησης, επηρεάζουν σοβαρά το τελικό λειτουργικό αποτέλεσμα σε ασθενείς με ΑΕΕ, αλλά παρατείνουν το χρόνο νοσηλείας.

Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Euromedica Αρωγή, Θεσσαλονίκη

>