διαπίστευση carf

Η Euromedica-Αρωγή Θεσσαλονίκης, έλαβε τη Διεθνή Πιστοποίηση Carf.

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

Η Euromedica-Αρωγή Θεσσαλονίκης είναι το μοναδικό Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που λαμβάνει τη Διεθνή Διαπίστευση CARF

 

διαπίστευση carf  παγκόσμιος χάρτης

Ο Οργανισμός CARF ανακοίνωσε ότι το Κέντρο Αποκατάστασης και ΑποθεραπείαςEuromedica-Αρωγή Θεσσαλονίκης, για τα επόμενα τρία (3) έτη, πιστοποιήθηκε στην κατηγορία: «Inpatient Rehabilitation Programmes – Hospital»

Η Euromedica-Αρωγή Θεσσαλονίκης το πρώτο και μοναδικό Κέντρο Αποκατάστασης στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ανήκει στην επίλεκτη παγκόσμια ομάδα των 543 Κέντρων Αποκατάστασης, εκ των οποίων τα 517 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τα οποία έχουν λάβει τη Διεθνή Διαπίστευση CARF στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Η διαπίστευση αυτή, αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο παγκόσμιας πιστοποίησης που απονέμεται σε ένα Κέντρο Αποκατάστασης και προσδιορίζει την ουσιαστική συμμόρφωσή του με τα πρότυπα CARF.

Η τριετής πιστοποίηση «Inpatient Rehabilitation Programmes – Hospital», δίνεται σε ένα Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας, εφόσον αυτό ανταποκριθεί με απόλυτη επιτυχία στη διαδικασία αυστηρής αξιολόγησης από την ειδική ομάδα επιθεωρητών του Οργανισμού CARF.

H ανταπόκριση της Euromedica-Αρωγή Θεσσαλονίκης καταδεικνύει την υψηλότερη ποιότητα και πιστότητα των προγραμμάτων και των υπηρεσιών της, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Οργανισμός CARF ιδρύθηκε το 1966. Αποτελεί έναν ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό οργανισμό διαπίστευσης, του οποίου η αποστολή είναι η αναβάθμιση της ποιότητας λειτουργίας των υπηρεσιών και η βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων των Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω μιας συμβουλευτικής διαδικασίας διαπίστευσης που επικεντρώνεται στη βελτίωση της ζωής των ατόμων που εξυπηρετούνται και νοσηλεύονται σε αυτά.

Ο Οργανισμός CARF, είναι ο φορέας διαπίστευσης που θεσπίζει τα πελατοκεντρικά πρότυπα για τη μέτρηση και την αναβάθμιση της ποιότητας των προγραμμάτων και των υπηρεσιών Αποκατάστασης και Αποθεραπείας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Από το 2010 η Euromedica-Αρωγή Θεσσαλονίκης, προσφέρει εξατομικευμένα προγράμματα αποκατάστασης και αποθεραπείας, προσεγγίζοντας ολιστικά τους ασθενείς με οξείες ή χρόνιες παθήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία διαπίστευσης επισκεφθείτε το www.carf.org

>