Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκη-1

Η Euromedica-Αρωγή Θεσσαλονίκης πιστοποιήθηκε κατά ISO 9001:2015.

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

Το Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας, Euromedica-Αρωγή Θεσσαλονίκης, πιστοποιήθηκε με επιτυχία σύμφωνα με το αναβαθμισμένο πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2015 από τον επίσημο φορέα πιστοποίησης TÜV AUSTRIA Hellas. Το Πεδίο Εφαρμογής της πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, για τα επόμενα τρία (3) έτη, είναι το «Κέντρο Ιατρικής Αποθεραπείας και Αποκατάστασης».

Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, και αποτελεί απόδειξη της ικανότητας μας να παρέχουμε με συνέπεια υπηρεσίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των ασθενών μας και των οικιών τους καθώς και τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Δηλώνει τη δέσμευσή μας για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητά των πρακτικών μας μέσω δεικτών και μετρήσεων.

 

>