7ο Διεθνές Μεσογειακό Ορθοπεδικό Συνέδριο

Η Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκης συμμετείχε στο 7ο Διεθνές Μεσογειακό Ορθοπεδικό Συνέδριο

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

Επιστημονικά συμπεράσματα από τη συμμετοχή

Το Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκης συμμετείχε στο 7ο Διεθνές Μεσογειακό Ορθοπεδικό Συνέδριο, μέσω της διοργάνωσης ενός στρογγυλού τραπεζιού με θέμα “Αποκατάσταση μετά από χειρουργική επέμβαση του ισχίου”. Το συγκεκριμένο θέμα παραμένει πάντοτε επίκαιρο, λόγω της υψηλής συχνότητας στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και επειδή δημιουργεί σοβαρούς επιστημονικούς προβληματισμούς στη διαχείρισή του.

Το στρογγυλό τραπέζι, το οποίο συντόνιζε ο επιστημονικός διευθυντής της Αρωγής Ελευθέριος Μπάκας, περιελάμβανε τέσσερις ομιλίες, με θέμα την αντικειμενική ανάλυση του προβλήματος και την πρόταση ουσιαστικών λύσεων πάνω σε συγκεκριμένα κλινικά προβλήματα.

Η πρώτη ομιλία, από τον διευθυντή του παθολογικού τμήματος του Κέντρου μας κου Ανέστη Ηλιάδη, αφορούσε στα προβλήματα συννοσηρότητας που εμφανίζονται στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, και τα οποία μπορεί να επηρεάσουν ουσιαστικά την τελική έκβαση του προγράμματος αποκατάστασης. Σημειώθηκε ότι οι περισσότεροι από τους ασθενείς παρουσιάζουν ένα ή και δύο παρόμοια παθολογικά προβλήματα.  Εάν γίνει ο κατάλληλος προγραμματισμός και ληφθούν υπόψη στον σχεδιασμό του προγράμματος μπορεί να μειωθεί η επίπτωσή τους στο τελικό αποτέλεσμα.

Η δεύτερη ομιλία αναφερόταν στην πρώιμη αποκατάσταση του ασθενή με χειρουργική επέμβαση του ισχίου, από τον Φυσίατρο κ. Γιώργο Μπίκο, όπου τονίσθηκε η σημασία της έγκαιρης κινητοποίησης του ασθενή, η αξία των προγραμμάτων υδροθεραπείας και η διάκριση ανάμεσα στα επίπεδα φόρτισης κατά την έναρξη του προγράμματος αποκατάστασης.

Το συγκεκριμένο θέμα ενισχύθηκε από την τρίτη ομιλία που πραγματοποίησε ο Φυσίατρος κ. Παναγιώτης Βορνιωτάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στα βασικά στοιχεία της εμβιομηχανικής άρθρωσης του ισχίου και στην ανάλυση των δυνάμεων που αναπτύσσονται κατά την φόρτιση του ισχίου στα διάφορα στάδια του κύκλου της βάδισης, τη μονοποδική στήριξη και την άσκηση.

Τέλος, η κα Καμέλια Μιχούτ, έκλεισε το στρογγυλό αυτό τραπέζι αναφερόμενη στα προγράμματα της λειτουργικής αποκατάστασης και επανεκπαίδευσης καθώς και τη διαδικασία της κοινωνικής επανένταξης των ατόμων αυτών. Τονίσθηκε ότι ο βασικός στόχος των προγραμμάτων αποκατάστασης είναι η βελτίωση της λειτουργικότητας των ατόμων αυτών, που εκτιμάται με το δείκτη λειτουργικής ανεξαρτησίας FIM, με σκοπό την επάνοδο στον προηγούμενο τρόπο ζωής και στην κοινωνική επανένταξη.

Ακολούθησε πολύ εποικοδομητική συζήτηση.

Τα συμπεράσματα που θα μπορούσαμε να εξάγουμε από το στρογγυλό τραπέζι είναι επιγραμματικά τα ακόλουθα:

•Πάντοτε θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι παράγοντες συννοσηρότητας, οι οποίοι εάν δεν διαχειριστούν κατάλληλα μπορεί να επηρεάσουν το τελικό λειτουργικό αποτέλεσμα της Αποκατάστασης.

•Το πρόγραμμα αποκατάστασης θα πρέπει να αρχίσει όσο το δυνατόν νωρίτερα, αμέσως μόλις σταθεροποιηθεί η γενική κατάσταση του ασθενή.

•Από τις πρώτες ημέρες θα μπορεί να ακολουθήσει ο ασθενής προγράμματα υδροθεραπείας, εξασφαλίζοντας τη στεγανότητα του τραύματος, αν και τα στοιχεία από μεγάλες μετααναλύσεις δείχνουν ότι η είσοδος στην πισίνα ακόμη και από την 4η μετεγχειρητική ημέρα, δεν αυξάνει σε καμία περίπτωση τον κίνδυνο μόλυνσης του τραύματος, παρά μόνον προσφέρει τεράστια οφέλη για τον ασθενή, από την άμεση κινητοποίηση και την ελεγχόμενη φόρτιση στο περιβάλλον του νερού (εκμετάλλευση της άνωσης, κλπ.).

•Για ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα αποκατάστασης, απαραίτητες θεωρούνται οι βασικές απόψεις της εμβιομηχανικής της άρθρωσης του ισχίου, δεδομένου ότι αποσαφηνίζει τον προβληματισμό και καθορίζει ουσιαστικά τον τρόπο φόρτισης της άρθρωσης.

•Η διαδικασία της επανεκπαίδευσης της βάδισης και της ενεργητικής συμμετοχής του ατόμου στις καθημερινές δραστηριότητες αποτελεί τον ουσιαστικό στόχο της αποκατάστασης.

•Τεράστια σημασία για τον προσδιορισμό των εξατομικευμένων στόχων της αποκατάστασης είναι η εκτίμηση του αποτελέσματος, η οποία στο Κέντρο μας γίνεται με την απόλυτα αποδεκτή και αντικειμενική κλίμακα αξιολόγησης της λειτουργικής ανεξαρτησίας FIM (Functional Independence Measure), που μας εξασφαλίζει με βεβαιότητα την επιτυχία των προκαθορισμένων στόχων.

•Τέλος, ο αντικειμενικός στόχος της αποκατάστασης των ατόμων που υποβλήθηκαν σε επέμβαση του ισχίου είναι η διατήρηση της ποιότητας ζωής, η ενεργός συμμετοχή στις προηγούμενες δραστηριότητες και η κοινωνική επανένταξη με συμμετοχή σε κοινωνικές δράσεις και ψυχαγωγία.

Πέραν του στρογγυλού τραπεζιού, το κέντρο μας συμμετείχε στο συνέδριο και με ελεύθερες επιστημονικές ανακοινώσεις πάνω σε θέματα της αποκατάστασης των ασθενών με χειρουργική επέμβαση του ισχίου. Σε αυτές μελετήθηκε:

1. Η λειτουργική βελτίωση στους ασθενείς με επέμβαση στο ισχίο, ανάλογα με το χρόνο παραμονής τους στο κέντρο μας και την ηλικία τους, όπως και η εκτίμηση της λειτουργικής τους βελτίωσης με το δείκτη λειτουργικής ανεξαρτησίας FIM. 

2. H τελική έκβασή τους, εκτιμώντας τον FIM εισαγωγής με το FIM εξιτηρίου, κάνοντας παράλληλα και μια σύγκριση ανάμεσα σε όσους ακολούθησαν το κλασσικό πρόγραμμα αποκατάστασης στις συγκεκριμένες περιπτώσεις και όσους επιπρόσθετα σε αυτό, ακολούθησαν και προγράμματα υδροθεραπείας (προγράμματα ασκήσεων μέσα στην πισίνα). 

3. Η επίπτωση του επιπέδου φόρτισης στο τελικό λειτουργικό αποτέλεσμα, όπως μετρήθηκε με τον FIM. 

4. Τη σημασία που παίζουν στο τελικό αποτέλεσμα της αποκατάστασης οι δείκτες μετακίνησης και μεταφοράς του δείκτη FIM. 

>