OTEMAΘ

Η Euromedica-Αρωγή, συμμετείχε στο 37ο Ετήσιο Συνέδριο της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας και Θράκης (Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ.)

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

Επιστημονικά συμπεράσματα από τη συμμετοχή

Το κέντρο Αποκατάστασης Euromedica-Αρωγή Θεσσαλονίκης, συμμετείχε στο 37ο Ετήσιο Συνέδριο της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας και Θράκης (Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ.) που πραγματοποιήθηκε στις 12 έως και 14 Απριλίου 2018, στη Θεσσαλονίκη.

Στο ξενοδοχείο Nikopolis, με στρογγυλό τραπέζι που είχε  θέμα “Διαχείριση του ασθενή με πόνο που προέρχεται από τη σπονδυλική στήλη”. Το θέμα αυτό είναι πάντοτε επίκαιρο και αποτελεί πρόκληση για την Αποκατάσταση, λόγω της υψηλής συχνότητας εμφάνισης σε μεγάλο ποσοστό στον ενεργό πληθυσμό αλλά και της δύσκολης σε πολλές περιπτώσεις διαχείρισής του, δημιουργώντας πεδίο σοβαρής επιστημονικής συζήτησης και προβληματισμού. 

Η στρογγυλή τράπεζα, την οποία συντόνιζε ο επιστημονικός διευθυντής του κέντρου Ελευθέριος Μπάκας, περιείχε τέσσερες ομιλίες. Σε αυτές έγινε προσπάθεια να αναλυθεί η αιτία δημιουργίας και η φιλοσοφία που διέπει τη σφαιρική αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού καθώς και τους προβληματισμούς που αναδύονται από την ανάλυσή του, αποφεύγοντας την αναφορά σε τεχνικές μεθόδους και ειδικές εφαρμογές αλλά και σε μελέτες και ποσοστά αποτελεσματικότητας, (τόσο της διεθνούς βιβλιογραφίας όσο και του κέντρου μας) επειδή βασικό μας στόχος ήταν να αναδειχθεί και να συζητηθεί η κλινική πολυπλοκότητα του σπονδυλικού πόνου.

Στην πρώτη ομιλία, από τον Κο Αντώνη Σπυριδάκη, Ορθοπαιδικό, αναφέρθηκε η παθογένεση και παθοφυσιολογία του πόνου που προέρχεται από τη σπονδυλική στήλη. Επισημάνθηκαν οι ανατομικές κατασκευές της σπονδυλικής μονάδας που μπορούν να προκαλέσουν πόνο καθώς και οι μηχανισμοί που θεωρούνται υπεύθυνοι για τη δημιουργία του πόνου αυτού.

Στη δεύτερη ομιλία, από την Κα Αντιγόνη Γκουλιοβάκη, Νευρολόγο, αναφέρθηκε η νευροφυσιολογία του σπονδυλικού πόνου, οι οδοί που μεσολαβούν στη μεταβίβαση και στην επεξεργασία του πόνου, η καταγραφή και νευροφυσιολογική ανάκληση της επώδυνης εμπειρίας. Επίσης τονίστηκαν τα θεωρητικά δεδομένα της καταστολής του πόνου σε κεντρικό επίπεδο (θεωρία της πύλης ελέγχου του πόνου).

Στην τρίτη ομιλία, από τον Κο Παναγιώτη Βιορνιωτάκη, Φυσίατρο, αναφέρθηκε ο μηχανισμός ανάπτυξης της σωματικής δυσλειτουργίας που μπορεί να προκύψει μετά από ένα επώδυνο σύνδρομο ή τη χρόνια παράτασή του. Δόθηκε ουσιαστικά ερμηνεία στο πως μια επώδυνη κατάσταση σε μια περιφερική θέση στο σώμα, όπως ο ώμος ή το γόνατο, μπορεί να διαταράξει την στάση και το πρότυπο της κίνησης και δραστηριότητας του ατόμου δημιουργώντας συνήθως παρατεταμένες και συχνά μόνιμες διαταραχές στην κινητική συμπεριφορά του ατόμου.

Τέλος, στην τέταρτη ομιλία, από τον Κο Ελευθέριο Μπάκα, Φυσίατρο, αναφέρθηκε η στρατηγική για τη διαχείριση του πόνου που προέρχεται από τη σπονδυλική στήλη, καθώς και η λογική και κλινική φιλοσοφία πάνω στην οποία πρέπει να στηριχθεί ο “θεραπευτής” για να σχεδιάσει το θεραπευτικό πρόγραμμα σε κάθε περίπτωση. 

Τα συμπεράσματα που θα μπορούσαμε να εξάγουμε από το στρογγυλό αυτό τραπέζι θα μπορούσαν επιγραμματικά να είναι:     

•Θα πρέπει να γνωρίζουμε με ακρίβεια ποια κατασκευή της σπονδυλικής μονάδας (δύο επάλληλοι σπόνδυλοι και ο μεταξύ τους μεσοσπονδύλιος δίσκος) μπορεί να ευθύνεται για το συγκεκριμένο επώδυνο σύνδρομο.

•Θα πρέπει να γίνει σαφής ταυτοποίηση της ανατομικής δομής που ενοχοποιείται για τον πόνο ώστε να διευκολυνθεί ο σχεδιασμός του θεραπευτικού προγράμματος.

•Η νευροφυσιολογία του πόνου παίζει σημαντικό ρόλο τόσο στην ανάπτυξη της κλινικής οντότητας όσο και στην προσπάθεια της αντιμετώπισής της. 

•Απαραίτητο για το σχεδιασμό αντιμετώπισης είναι η γνώση των νευρικών οδών και των νευρωνικών κυκλωμάτων που μεσολαβούν στην μεταβίβαση, επεξεργασία και τελική αντίληψη της επώδυνης εμπειρίας.

•Πρέπει να γίνει διάκριση ανάμεσα στο σύμπτωμα του πόνου (οξεία κατάστασης, αντικειμενικά επιβεβαιωμένη με σαφή χαρακτηριστικά του πόνου), στον πόνο μεγάλης χρονικής διάρκειας (λόγω βαρύτητας ή ελλιπούς θεραπευτικής αντιμετώπισης) και στο “σύνδρομο του χρόνιου πόνου”, ως μια ξεχωριστή νόσο με ιδιαίτερα κλινικά σημεία που επηρεάζουν το κινητικό πρότυπο αλλά και την κινητική συμπεριφορά του ασθενή.

•Ο πόνος αποτελεί σύμπτωμα και μια διακριτή αισθητική εμπειρία ενώ το “σύνδρομο του χρόνιου πόνου” μια ξεχωριστή νόσο με ξεχωριστή κλινικά, λειτουργικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά.

•Η “σωματική δυσλειτουργία” αντανακλά την επίπτωση του πόνου και της χρόνιας επίπτωσής του στη διαταραχή του κινητικού προτύπου, τόσο κατά τη στάση όσο και κατά τη λειτουργία του ατόμου. Η αντανακλαστική στάση ή αναλγητική θέση που λαμβάνει το σώμα σε σοβαρές επώδυνες καταστάσεις μπορεί αν επηρεάσουν το αισθητικό πρότυπο της αντίληψης του σώματος και να προκαλέσουν σοβαρά λειτουργικά προβλήματα.

•Το “σύνδρομο του χρόνιου πόνου”, σαν ξεχωριστή κλινική οντότητα, σχετίζεται άμεσα με τη δημιουργία της σωματικής δυσλειτουργίας και την ανάπτυξη της προσωπικότητας του πόνου (pain personality).

•Το “σύνδρομο του χρόνιου πόνου” παρεμβαίνει στη λειτουργικότητα του ατόμου, επηρεάζει την καθημερινότητά του καθώς και την ποιότητα της ζωής του.

•Η διαχείριση του ασθενή με πόνο που προέρχεται από τη σπονδυλική στήλη είναι καθαρά εξατομικευμένη και στο σχεδιασμό του θεραπευτικού προγράμματος θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνονται υπόψη οι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν ή να τροποποιήσουν το τελικό αποτέλεσμα, ώστε να αποφευχθούν οι υποτροπές και η χρονιότητα της υποκείμενης κατάστασης.

•Η διαχείριση του ασθενή με πόνο που προέρχεται από τη σπονδυλική στήλη αποτελεί θέμα διεπιστημονικής ομάδας, όπως της ομάδας Αποκατάστασης.

Στο 37ο Ετήσιο Συνέδριο της Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ., Το κέντρο Αποκατάστασης  Euromedica-Αρωγή Θεσσαλονίκης, συμμετείχε και με 6 επιστημονικές εργασίες, με τη μορφή της ηλεκτρονικής αναρτημένης ανακοίνωσης, e-poster. Αυτές ήταν:

1. Αποτέλεσμα της Αποκατάστασης σε ασθενείς με επέμβαση του ισχίου ανάλογα με το επίπεδο φόρτισης και υδροθεραπεία, όπως φαίνεται από το δείκτη λειτουργικής ανεξαρτησίας (FIM©). 
Σπυριδάκης Αντώνης, Πασβάντης Δημήτριος, Γεωργιάδης Ιωάννης, Βαλαβάνης Πασχάλης, Αμπατζίδου Αναστασία, Μπάκας Ελευθέριος. Περίληψη Εργασίας.

2. Αποτελεσματικότητα χρόνου νοσηλείας στην αποκατάσταση ασθενών με επέμβαση του ισχίου.
Βορνιωτάκης Παναγιώτης, Γεωργιάδης Ιωάννης, Πασβάντης Δημήτριος, Κατσαβέλη Ιωάννα, Ηλιάδης Ανέστης, Μπάκας Ελευθέριος. Περίληψη Εργασίας.

3. Η επίπτωση του επιπέδου φόρτισης στο τελικό λειτουργικό αποτέλεσμα σε ασθενείς με επέμβαση του ισχίου, όπως εκτιμήθηκε με τον δείκτη μέτρησης της λειτουργικής ανεξαρτησίας  (FIM©).
Μιχούτ Καμέλια, Πασβάντης Δημήτριος, Μουρατίδου Σοφία, Κούκου Ελένη, Μπάκας Ελευθέριος. Περίληψη Εργασίας.

4. Η σημασία των παραμέτρων μετακίνησης και μεταφοράς στο συνολικό αποτέλεσμα του δείκτη λειτουργικής ανεξαρτησίας (FIM©), σε ασθενείς με επέμβαση στο ισχίο.
Βορνιωτάκης Παναγιώτης, Μπίκος Γεώργιος, Μορφοπούλου Σοφία, Μπαξεβάνογλου Ευαγγελία, Ζευγουλάς Ευάγγελος, Μπάκας Ελευθέριος. Περίληψη Εργασίας.

5. Λειτουργική βελτίωση σε ασθενείς με χειρουργική επέμβαση του ισχίου, ανάλογα με την ηλικία και το χρόνο νοσηλείας, χρησιμοποιώντας το δείκτη λειτουργικής ανεξαρτησίας (FIM©).
Μπίκος Γεώργιος, Πασβάντης Δημήτριος, Ηλιάδης Ανέστης, Μήτση Παναγιώτα, Θηβαίου Βασιλική, Μπάκας Ελευθέριος. Περίληψη Εργασίας.

6. Πόσο επηρεάζουν το αποτέλεσμα της αποκατάστασης, οι κινητικές παράμετροι του Functional Independence Measure (FIM©), σε ασθενείς με επέμβαση του ισχίου, ανάλογα με το επίπεδο φόρτισης.
Μιχούτ Καμέλια, Γεωργιάδης Ιωάννης, Πασβάντης Δημήτριος, Μορφοπούλου Σοφία, Τζαβέλλας Βιργινία, Μπάκας Ελευθέριος. Περίληψη Εργασίας.

>