ΤΟΜΕΙΣ

Ολιστική θεραπευτική προσέγγιση, άρτιες υπηρεσίες αποκατάστασης

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

Στο κέντρο Euromedica-Αρωγή κάθε πρόγραμμα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης που εφαρμόζουμε σχεδιάζεται με επίκεντρο τον ασθενή και τις ανάγκες του και μπορεί να συνδυάσει ένα εύρος υπηρεσιών από τις διαφορετικές ειδικότητες του κέντρου.

>