Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκη 05

ΤΟΜΕΙΣ

Ολιστική θεραπευτική προσέγγιση, άρτιες υπηρεσίες αποκατάστασης

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

Στο κέντρο Euromedica-Αρωγή κάθε πρόγραμμα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης που εφαρμόζουμε σχεδιάζεται με επίκεντρο τον ασθενή και τις ανάγκες του και μπορεί να συνδυάσει ένα εύρος υπηρεσιών από τις διαφορετικές ειδικότητες του κέντρου.

>