ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Η διατροφή είναι κλειδί για την αποκατάσταση της υγείας. Στο κέντρο Euromedica-Αρωγή ξεκινάμε με μία αρχική εκτίμηση του διατροφικού ιστορικού κάθε ασθενή και συνεχίζουμε με τη θέσπιση συγκεκριμένων στόχων σε συνεργασία με τον Φυσίατρο και τον ασθενή ή/και τους συγγενείς του. Το διαιτολόγιο προσαρμόζεται στη θεραπευτική διαδικασία και όταν κρίνεται σκόπιμο γίνονται παρεμβάσεις και αναπροσαρμογές.

Τα παρεχόμενα γεύματα παράγονται και διατίθενται από την

επισιτιστική δομή του κέντρου

η οποία εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων πιστοποιημένο κατά EN ISO 22000:2005 (HACCP) και ISO: 9001:2015.

>