κοινωνική υπηρεσία euromedica αρωγή

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

Στόχος της κοινωνικής υπηρεσίας είναι η πρόληψη, θεραπεία και βελτίωση της καθημερινότητας των ασθενών.

Στόχος της κοινωνικής υπηρεσίας είναι η

πρόληψη, θεραπεία και βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών

των ασθενών καθώς και η ενημέρωσή τους για παροχές πρόνοιας ασφαλιστικών ταμείων, αναπηρικών συντάξεων, παροχών σε εξοπλισμό και επιδομάτων.

Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκη επισκεπτήριο

Η Ομάδα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης στελεχώνεται εκτός από Ψυχολόγους και από Κοινωνικό Λειτουργό, ο οποίος συμμετέχει στο πρόγραμμα του ασθενούς, με στόχο τη βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών του ίδιου και των συγγενών του.
Στόχος της Κοινωνικής Υπηρεσίας είναι η πρόληψη, θεραπεία και βελτίωση της καθημερινότητας των ασθενών, καθώς και η ενημέρωσή τους για παροχές πρόνοιας ασφαλιστικών ταμείων, αναπηρικών συντάξεων, παροχών σε εξοπλισμό και επιδομάτων.

>