ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

Πολύ συχνά ασθενείς μετά από εγκεφαλικά επεισόδια ή κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, εκφυλιστικές βλάβες ή σκλήρυνση κατά πλάκας παρουσιάζουν:

  • αφασικές διαταραχές δηλαδή προβλήματα στην κατανόηση ή εκπομπή του λόγου
  • δυσαρθρία (προβλήματα άρθρωσης/δυσπροσωδία)
  • προβλήματα κατάποσης (δυσφαγία/δυσκαταποσία)

Στο Κέντρο Euromedica-Αρωγή η ομάδα Λογοθεραπευτών υψηλής εξειδίκευσης εξετάζει τον ασθενή και εφόσον παρίσταται ανάγκη προτείνει θεραπευτικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα Λογοθεραπείας καθορίζεται από τον Φυσίατρο σε συνεργασία με τον υπεύθυνο Λογοθεραπευτή και αναπροσαρμόζεται μετά από τακτικούς ελέγχους και επαναξιολόγηση της κατάστασης.

>