γυναίκα κατά την διάρκεια φυσικοθεραπείας

ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

Ο τομέας Φυσικοθεραπείας στο Κέντρο Euromedica-Αρωγή είναι επανδρωμένος με προσωπικό υψηλού επιπέδου και τεχνολογία αιχμής. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει το ρομποτικό σύστημα LOKOMAT, μία ορθοτική συσκευή επανεκπαίδευσης βάδισης, η οποία ελέγχεται ψηφιακά μέσω ενός υπολογιστή και βοηθά τους ασθενείς, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο αποκατάστασής τους.

Με σύστημα και διαρκή παρακολούθηση η ομάδα Φυσικοθεραπευτών του Κέντρου Euromedica-Αρωγή

μεγιστοποιεί την ανθρώπινη λειτουργία

προλαμβάνει κινδύνους και βελτιώνει τη ζωή.

Κέντρο Αποκατάστασης Αρωγή Θεσσαλονίκη φυσικοθεραπεία

Η Φυσικοθεραπεία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες υπηρεσίες του Κέντρου Euromedica – Αρωγή Θεσσαλονίκης, καθώς συμβάλλει σημαντικά στο εξατομικευμένο πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης που ακολουθεί ο κάθε ασθενής.

Με σύστημα και διαρκή παρακολούθηση η ομάδα Φυσικοθεραπευτών του Κέντρου Αποκατάστασης Euromedica-Αρωγή στην Θεσσαλονίκη μεγιστοποιεί την ανθρώπινη λειτουργία, προλαμβάνει κινδύνους και βελτιώνει τη ζωή.

>