ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ο τομέας Φυσικοθεραπείας στο κέντρο Euromedica-Αρωγή είναι επανδρωμένος με προσωπικό υψηλού επιπέδου και τεχνολογία αιχμής. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει το ρομποτικό σύστημα LOKOMAT, μία ορθοτική συσκευή επανεκπαίδευσης βάδισης, η οποία ελέγχεται ψηφιακά μέσω ενός υπολογιστή και βοηθά τους ασθενείς, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο αποκατάστασής τους.

Με σύστημα και διαρκή παρακολούθηση η ομάδα Φυσικοθεραπευτών του Κέντρου Euromedica-Αρωγή

μεγιστοποιεί την ανθρώπινη λειτουργία

προλαμβάνει κινδύνους και βελτιώνει τη ζωή.

Με σύστημα και διαρκή παρακολούθηση η ομάδα Φυσικοθεραπευτών του Κέντρου Euromedica-Αρωγή

μεγιστοποιεί την ανθρώπινη λειτουργία, προλαμβάνει κινδύνους και βελτιώνει τη ζωή.

>