βάζο με λουλούδια σε δωμάτιο ψυχολογικής υποστήριξης

ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

Η Νευροψυχολογική εξέταση αποτελεί μία μη επεμβατική διαδικασία για την έγκαιρη ανίχνευση

πιθανών εγκεφαλικών δυσλειτουργιών

καθώς και τη διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων σε άτομα με γνωστικές ή νοητικές δυσλειτουργίες.

Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκη ψυχολογική υποστήριξη

Η Ψυχολογική Υποστήριξη και η διευκόλυνση της συμμετοχής του ασθενούς στη διαδικασία της Αποκατάστασης, καθώς και η συνεργασία με τους γιατρούς, τους θεραπευτές και τους συγγενείς είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία κάθε προγράμματος που εφαρμόζεται στο Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica-Αρωγή στην Θεσσαλονίκη.

Ψυχολογική Υποστήριξη και συγγενείς

Ειδικά, η υποστήριξη του συγγενικού περιβάλλοντος του ασθενούς αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπευτικής διαδικασίας και έχει ως στόχο την εποικοδομητική συμμετοχή στην Αποκατάσταση και υποστήριξη του ανθρώπου τους, αλλά και την αποδοχή των νέων συνθηκών διαβίωσης και την προσαρμογή σε αυτές μέσω ατομικής ή οικογενειακής θεραπείας.

Υπεύθυνη για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι η ομάδα Ψυχολογικής Υποστήριξης που αποτελείται από Κλινικούς Ψυχολόγους και Νευροψυχολόγο.

>