ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η Νευροψυχολογική εξέταση αποτελεί μία μη επεμβατική διαδικασία για την έγκαιρη ανίχνευση

πιθανών εγκεφαλικών δυσλειτουργιών

καθώς και τη διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων σε άτομα με γνωστικές ή νοητικές δυσλειτουργίες.

Η διευκόλυνση της συμμετοχής του ασθενούς στη διαδικασία της Αποκατάστασης και η συνεργασία με τους γιατρούς, τους θεραπευτές και τους συγγενείς είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία κάθε προγράμματος που εφαρμόζεται στο κέντρο Euromedica-Αρωγή. Ειδικά η υποστήριξη του συγγενικού περιβάλλοντος του ασθενούς αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπευτικής διαδικασίας και έχει ως στόχο την εποικοδομητική συμμετοχή στην Αποκατάσταση και υποστήριξη του ανθρώπου τους, αλλά και την αποδοχή των νέων συνθηκών διαβίωσης και την προσαρμογή σε αυτές μέσω ατομικής ή οικογενειακής θεραπείας. Υπεύθυνη για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι η ομάδα Ψυχολογικής Υποστήριξης που αποτελείται από Κλινικούς Ψυχολόγους και Νευροψυχολόγο.

>