βελτίωση της λειτουργικής ανεξαρτησίας Euromedica-Αρωγή Θεσσαλονίκης

Κινητική και γνωσιακή συνιστώσα του Δείκτη Λειτουργικής Ανεξαρτησίας (FIM©) στην τελική έκβαση ασθενών με ΑΕΕ

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων 1-4 Νοεμβρίου 2018

Ξενοδοχείο Grand Hotel Palace, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Η αξιόπιστη εκτίμηση του αποτελέσματος ενός προγράμματος επανεκπαίδευσης σε ασθενείς με ΑΕΕ, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην αποκατάστασης. Αυτή εξασφαλίζεται απόλυτα αντικειμενικά με το δείκτη Functional Independence Measure (FIM), ο οποίος έχει δύο βασικές συνιστώσες: κινητική (13 πεδία) και γνωσιακή (5 πεδία). Ο κλινικός προβληματισμός εστιάζεται στη συμμετοχή της κάθε συνιστώσας στην τελική έκβαση του προγράμματος Αποκατάστασης σε ασθενείς με ΑΕΕ.

Μέθοδος: Αναφερόμαστε σε 155 συνεχόμενους ασθενείς με ΑΕΕ, που νοσηλεύτηκαν στο κέντρο μας το 2017. Από αυτούς, άνδρες=69, μέσης ηλικίας=72,52 έτη και μέσου χρόνου νοσηλείας (LoS)=52,82 ημέρες και γυναίκες=86, ηλικίας=71,21 έτη και LoS=54,15 ημέρες. Επίσης, ΔΕ πυραμιδική συνδρομή είχαν 68 άτομα, ηλικίας=74,45 έτη, LoS=53,32 ημέρες και ΑΡ=87 άτομα, ηλικίας=74,30 έτη και LoS=44,52 ημέρες. Ο FIM συμπληρωνόταν μέχρι 3 ημέρες μετά την εισαγωγή και 3 ημέρες πριν το εξιτήριο, με τη διαφορά μεταξύ των δύο να αποτελεί το λειτουργικό κέρδος, σαν αποτέλεσμα της λειτουργικής επανεκπαίδευσης. Η μέγιστη τιμή στο κινητικό πεδίο=91 και στο γνωσιακό=35 (σε σύνολο του FIM=126).

Συζήτηση:  Τα αποτελέσματα καταγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί. Η διαφορά του FIM αντιπροσωπεύει την τιμή του FIM εξιτηρίου από αυτήν της εισαγωγής και εκφράζεται σε πραγματική ποσοστιαία αναλογία βελτίωσης.

Παράμετρος Διαφορά FIM
%
FIM διαφορά
κινητικό

%
FIM
διαφορά γνωσιακό

%
Άνδρες 35,71 76,5% 26,59 99% 5,31 30%
Γυναίκες 30,37 68% 22,86 92% 4,97 27%
Δεξιά Πυραμιδική 32,31 75% 24,10 92% 6,76 41%
Αριστερή πυραμιδική 33,09 69,82% 24,91 98% 4,16 21%

Συμπεράσματα: Φαίνεται ότι η Κινητική και γνωσιακή συνιστώσα του δείκτη FIM αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο πραγματικό ποσοστό στη βελτίωση του δείκτη σε σχέση με τη γνωσιακή, άλλωστε περιλαμβάνει και περισσότερα (13) πεδία σε σχέση με τη γνωσιακή συνιστώσα (5). Παρόλα αυτά στις δεξιές πυραμιδικές συνδρομές, όπου το μεγαλύτερο ποσοστό παρουσιάζει αφασικές ή και γνωσιακές διαταραχές, φαίνεται ότι η εκπαίδευση τους συμβάλει σε μεγαλύτερα ποσοστά βελτίωσης της γνωσιακής συνιστώσας (41%). Αυτό τονίζει τη μεγάλη σημασία της εκπαίδευσης της γνωσιακής λειτουργίας, όταν αυτή επηρεάζεται σε ασθενείς με ΑΕΕ.

Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Euromedica Αρωγή, Θεσσαλονίκη

>