«Κλειδί» για την αποκατάσταση η εργοθεραπεία

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

Ως «έργο» για τον τομέα της εργοθεραπείας περιγράφονται οι απλές δραστηριότητες της σίτισης, της ένδυσης και της προσωπικής υγιεινής, όλες οι δραστηριότητές της καθημερινής ζωής.

Η εργοθεραπεία είναι ένας πολύ σημαντικός θεραπευτικός τομέας στη διαδικασία της αποκατάστασης ατόμων μετά από έναν τραυματισμό, ένα εγκεφαλικό επεισόδιο ή μια πάθηση που προκάλεσε λειτουργικά ελλείμματα στην καθημερινότητά τους σε κινητικό, ψυχικό ή αναπτυξιακό επίπεδο.

Όπως δηλώνει και το όνομά της, θέτει το σωματικό έργο στην υπηρεσία της θεραπείας, εμπλέκει δηλαδή τα άτομα σε δραστηριότητες που θα τα βοηθήσουν να ανακτήσουν τις δεξιότητές του –κινητικές και νοητικές- ή να αποκαταστήσουν τυχόν μόνιμα ελλείμματα που αντιμετωπίζουν, ώστε να έχουν όσο το δυνατόν ποιοτικότερη και λειτουργικότερη καθημερινότητα.

Ως «έργο» για τον τομέα της εργοθεραπείας περιγράφονται οι απλές δραστηριότητες της σίτισης, της ένδυσης και της προσωπικής υγιεινής, όλες οι δραστηριότητές της καθημερινής ζωής.

Τι επιτυγχάνει η εργοθεραπεία

Μέσω της εργοθεραπείας τα άτομα βελτιώνουν τις κινητικές λειτουργίες τους, εκπαιδεύονται στο να λειτουργήσουν ξανά μέσα στον χώρο τους, αλλά και έξω στην κοινωνία, ενισχύουν τις συλλογιστικές τους ικανότητες, τον τρόπο που σκέφτονται γύρω από την καθημερινότητα, εξοικειώνονται με τη χρήση ειδικών βοηθημάτων, στην περίπτωση που η κατάστασή τους το απαιτεί, ενώ παράλληλα μαθαίνουν πως να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα της ζωής τους, αντισταθμίζοντας τις απώλειες κάποιων λειτουργιών τους.

Σκοπός της εργοθεραπείας είναι μέσω της βελτίωσης των αισθητικοκινητικών, γνωστικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων τους και την αντιστάθμιση  των δυσλειτουργιών να προωθήσει την υγεία των ασθενών αυτών. Ουσιαστικά ο εργοθεραπευτής εντοπίζει και αξιολογεί τα ελλείματα που έχουν προκύψει στην καθημερινότητα του ασθενούς, τα οποία του στερούν λειτουργίες που εκτελούσε χωρίς πρόβλημα μέχρι πρότινος και αξιοποιεί το έργο, παραγωγικές και δημιουργικές δραστηριότητες δηλαδή (για παράδειγμα ζωγραφική, κεραμική, κέντημα, κηπουρική, παιχνίδι), για να τον επανεντάξει στο πλαίσιο της ζωής του. Επανεκπαιδεύει τα άτομα στη νέα κατάσταση που καλούνται να αντιμετωπίσουν, προωθεί την ανεξαρτητοποίησή τους, φροντίζει για την πρόληψη της αναπηρίας τους, καθώς και την προσαρμογή του χώρου όπου ζουν, ώστε να είναι πιο λειτουργικός με βάση τις νέες ανάγκες τους.

Άλλωστε ο ρόλος του εργοθεραπευτή  να βοηθήσει το άτομο  όχι μόνο να βελτιώσει τις βασικές κινητικές λειτουργίες τους και τις ικανότητες συλλογιστικής τους, αλλά και να αντισταθμίσει τη μόνιμη απώλεια της εκάστοτε λειτουργίας.

Για να πετύχει τους στόχους της ο εργοθεραπευτής, σε συνεργασία με μια διεπιστημονική ομάδα με επικεφαλής τον φυσίατρο, αξιολογεί διάφορους τομείς της ζωής του ατόμου όπως είναι:

  • Οι δραστηριότητες της καθημερινής του ζωής, για παράδειγμα η δυνατότητά του να ντυθεί ή να φροντίσει την προσωπική του υγιεινή.
  • Η αδρή και λεπτή κινητικότητά του.
  • Ο αισθητηριακός του συντονισμός (οπτικοκινητικός, απτικός, οσφρητικός, ακουστικός).
  • Η βραχύχρονη και μακρόχρονη μνήμη και η δυνατότητα συγκέντρωσης και επίλυσης προβλημάτων.
  • Η γραφή και ο προσανατολισμός κ.α.

Η εργοθεραπεία στη Euromedica-Αρωγή Θεσσαλονίκης

Στο Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica-Αρωγή Θεσσαλονίκης η ομάδα των εργοθεραπευτών προσφέρει ανεξαρτησία σε κάθε πάσχοντα με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας και με τη βιωματική προσομοίωση σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

  • Εκπαίδευση/επανεκπαίδευση καθημερινών δραστηριοτήτων
  • Αξιολόγηση και εκπαίδευση στον χειρισμό του ειδικού εξοπλισμού και των βοηθημάτων που συμβάλλουν στη βελτίωση της κινητικότητας και της ποιότητας ζωής
  • Χρήση ρομποτικού μηχανήματος ARMEO για την επανεκπαίδευση κίνησης του άνω άκρου
  • Διάθεση δωματίου ανεξάρτητης διαβίωσης και αυτονομίας.

Με την εργοθεραπεία ο ασθενής προετοιμάζεται να επανενταχθεί στη ζωή του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εξαλείφοντας στο μέτρο του δυνατού τα εμπόδια που του στερούν τη λειτουργικότητά του. Η συμμετοχή του στις δραστηριότητές που σχεδιάζει ο εργοθεραπευτής συμβάλλει σημαντικά στην επιστροφή στην καθημερινότητα.

>