Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκη

Σχέση ανάμεσα στην κλειστή και ανοιχτή νοσηλεία σε ασθενείς αποκατάστασης

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

Σαμαρίνας Μιχαήλ, Αργυρώ Βογιατζή, Σταυριάνα Μπακατσέλου

 

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΦΙΑπ 23-28 Νοεμβρίου 2018

 

Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Αθήνα

Στόχος: Η μελέτη της τάσης μεταφοράς των ασθενών αποκατάστασης από το περιβάλλον της κλειστής σε αυτό της ανοικτής νοσηλείας.

Υλικό και μέθοδος: Αναφερόμαστε σε 154 συνεχόμενους νέους ασθενείς του τμήματος εξωτερικής νοσηλείας του κέντρου σε διάστημα 5 μηνών (Μάρτιος–Ιούλιος) του 2018. Από αυτούς οι 84 μεταφέρθηκαν από την κλειστή νοσηλεία. Η μέθοδος που ακολουθήσαμε είναι η ανάλυση των απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων καθώς και η ερμηνεία των τάσεων όπως αυτές προσφέρονται διαγραμματικά.

Αποτελέσματα: Αυτά απεικονίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

 Συμπεράσματα: Φαίνεται καθαρά ότι ικανοποιείται η βασική φιλοσοφία του κέντρου μας, να μειωθεί ο χρόνος της κλειστής νοσηλείας των ασθενών αποκατάστασης και αυτοί να μεταφερθούν στο περιβάλλον της ανοικτής νοσηλείας. Έτσι διευκολύνεται σε μέγιστο βαθμό η διαδικασία της επανένταξης και της κοινωνικοποίησης τους. Παράλληλα ισχυροποιείται η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των δύο χώρων, όταν αυτοί συνεργάζονται προς τη συγκεκριμένη τάση.

Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Euromedica Αρωγή, Θεσσαλονίκη

>