ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Στη Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκης επιτυγχάνουμε την ταχύτερη και ασφαλέστερη μετεγχειρητική κινητοποίηση και αποθεραπεία ασθενών, με κύριο σκοπό την επανένταξη στην πρότερη καθημερινότητά τους. Όλα τα προγράμματα αποθεραπείας υποστηρίζονται από τη διεπιστημονική και εξειδικευμένη Ομάδα Αποκατάστασης του Κέντρου μας.

Το πρόγραμμα Μετεγχειρητικής Υποστήριξης και Αποθεραπείας περιλαμβάνει, εκτός των άλλων, συμμετοχή σε καθημερινό πρόγραμμα θεραπειών και μετεγχειρητικής κινητοποίησης (κινησιοθεραπεία, αναπνευστική φυσιοθεραπεία, θεραπείες με εξειδικευμένα μηχανήματα κινητοποίησης, εκπαίδευσης σώματος ), σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες του ατόμου και κατόπιν αξιολόγησης της Ιατρικής Ομάδας.

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες Μετεγχειρητικής Υποστήριξης και Αποθεραπείας σε ασθενείς μετά από κάθε είδους χειρουργική επέμβαση, όπως:

  • Γενικής Χειρουργικής
  • Ουρολογική
  • Ογκολογική
  • Γυναικολογική
>