Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκη

Λειτουργική έκβαση ασθενών με ΑΕΕ, ανάλογα με το φύλο και την πλευρά προσβολής, όπως μετριέται με το Δείκτη Λειτουργικής ανεξαρτησίας (FIM©)

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

Βορνιωτάκης Παναγιώτης, Γκουλιοβάκη Αντιγόνη, Γκατζιάνη Παναγιώτα, Μπίκος Γεώργιος, Μπάκας Ελευθέριος 

Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκης

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων 1-4 Νοεμβρίου 2018

Ξενοδοχείο Grand Hotel Palace, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Η μεγάλη πρόκληση για τους ασθενείς με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) είναι η λειτουργική ανεξαρτησία και η κοινωνική επανένταξη. Αυτός είναι και ο ουσιαστικός στόχος ενός καλά οργανωμένου προγράμματος αποκατάστασης. Ο κλινικός προβληματισμός είναι να εκτιμηθεί εάν το φύλο του ασθενή και η πλευρά προσβολής θα μπορούσε να επηρεάσει το σχεδιασμό του προγράμματος αποκατάστασης και φυσικά το τελικό λειτουργικό αποτέλεσμα.

Μέθοδος: Αναφερόμαστε σε 234 συνεχόμενους ασθενείς με ΑΕΕ, που νοσηλεύτηκαν στο Κέντρο μας από 1-1-2017 έως 31-9-2018. Από αυτούς, 104 (44,5%) άνδρες, μέσης ηλικίας=72,52 έτη και μέσου χρόνου νοσηλείας (LoS)=53,82 ημέρες και 130 γυναίκες, μέσης ηλικίας=71,21 έτη και LoS=41,15 ημέρες. Επίσης, 98 (41%) είχαν ΔΕ πυραμιδική συνδρομή (ηλικίας=72,45 έτη, LoS=53,32 ημέρες) και 136 άτομα αριστερή (ηλικίας=71,30 έτη και LoS=41,52 ημέρες). Ο δείκτης FIM απεικονίζει με ακρίβεια τη λειτουργική ικανότητα του ασθενή με ΑΕΕ, εκτιμώντας 13 κινητικά πεδία και 5 γνωσιακά, εστιασμένα στην καθημερινή διαβίωση. Συμπληρώνεται 3 ημέρες μετά την εισαγωγή και 3 ημέρες πριν το εξιτήριο. Η διαφορά στις δύο καταγραφές αντανακλά τη βελτίωση της λειτουργικότητας, σαν αποτέλεσμα της εκπαίδευσης.

Συζήτηση: Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα

Παράμετρος Ασθενείς FIM εισαγωγής FIM εξιτηρίου Διαφορά FIM Βελτίωση %
Συνολικά 234 43,29 84,53 41,24 95 %
Άνδρες 104 42,47 91,22 48,75  114 %
Γυναίκες 130 45,15 84,33 39,18  86 %
Δεξιά πυραμιδική 98 42,13 86,32 44,19  104 %
Αριστερή πυραμ. 136 43,18 88,23 45,05 104 %

Συμπεράσματα: Δεν φαίνεται να παρατηρείται σημαντική διαφορά στο λειτουργικό αποτέλεσμα, ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες με ΑΕΕ αλλά και ανάμεσα στη δεξιά και αριστερή πυραμιδική συνδρομή, όσον αφορά τη διαφορά του FIM. Οι ασθενείς με αριστερή ημιπληγία είχαν περίπου 10 ημέρες μικρότερη LoS, αλλά και υψηλότερο ποσοστό βελτίωσης (114%) σε σχέση με τις γυναίκες (86%). Οι ασθενείς εξήλθαν στο όριο της ανεξαρτησίας, απαιτώντας την επίβλεψη έως μικρή βοήθεια άλλου ατόμου για τις περισσότερες δραστηριότητες της καθημερινότητας (FIM εξόδου περίπου στο 90).

Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Euromedica Αρωγή, Θεσσαλονίκη

>