Ρομποτική Τεχνολογία Αποκατάστασης-2

Η σημασία των παραμέτρων μετακίνησης και μεταφοράς στο συνολικό αποτέλεσμα του δείκτη λειτουργικής ανεξαρτησίας,  FIM©, σε ασθενείς με επέμβαση του ισχίου.

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

Βορνιωτάκης Παναγιώτης, Μπίκος Γεώργιος, Μορφοπούλου Σοφία, Μπαξεβάνογλου Ευαγγελία, Ζευγουλάς Ευάγγελος, Μπάκας Ελευθέριος. 

37ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας – Θράκης -  Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ.
Hotel Nikopolis Θεσσαλονίκη, 12 – 14 Απριλίου 2018.

 

 

Σκοπός: Η λειτουργική ανεξαρτησία των ατόμων μετά από επέμβαση του ισχίου αποτελεί βασικό στόχο της αποκατάστασης. Εφόσον το πρόγραμμα αποκατάστασης επικεντρώνεται στο συγκεκριμένο στόχο, η εκτίμησή τους πρέπει να γίνεται επάνω στις συγκεκριμένες στοχοκατευθυνόμενες παρεμβάσεις. Σκοπός μας είναι η ακριβής εκτίμηση της λειτουργικής και κινητικής ικανότητας των ασθενών με χειρουργική επέμβαση στο ισχίο με τη βοήθεια του δείκτη Functional Independence Measure (FIM).

Υλικό – Μέθοδος: Αναφερόμαστε σε 523 ασθενείς, που νοσηλεύτηκαν στο κέντρο αποκατάστασης Euromedica-Αρωγή στην Θεσσαλονίκη με επέμβαση στο ισχίο, μέσα στο 2017.  Ο FIM έχει 18 πεδία (18×7=126), 5 από τα οποία (5×7=35) αναφέρονται στις μεταφορές (3) (από και προς το κρεβάτι και καρέκλα, την τουαλέτα και το μπάνιο) και μετακίνηση (2) (βάδιση και άνοδο-κάθοδο σκαλοπατιών). Η εκτίμηση έγινε με το δείκτη FIM, 3 ημέρες μετά την εισαγωγή και πριν το εξιτήριο, αξιολογώντας ιδιαίτερα τις κινητικές παραμέτρους της. Δεν λάβαμε υπόψη τον τύπο της χειρουργικής επέμβασης, διότι ο δείκτης FIM δεν κάνει διάκριση της τεχνικής που ακολουθήθηκε.

Αποτελέσματα: : Η μέση τιμή FIM εισαγωγής ήταν 59,66 και εξιτηρίου 82,16, δηλαδή διαφορά 28,50 μονάδες (47,78%). Η μέση τιμή των 5 πεδίων μεταφοράς και μετακίνησης του FIM ήταν συνολικά: εισαγωγής 6,45 και εξιτηρίου 20,11, διαφορά 13,60, που αντιστοιχεί σε βελτίωση 210% των παραμέτρων αυτών και 48% της συνολικής βελτίωσης.

Συμπεράσματα: Η στοχοκατευθυνόμενη Αποκατάστασης στους ασθενείς με επέμβαση στο ισχίο συμβάλει στη λειτουργική ανεξαρτησία, όπως υποδηλώνεται από τις  παραμέτρους μεταφοράς και μετακίνησης του δείκτη FIM, που δείχνει ότι συμμετέχει κατά 48% στη συνολική βελτίωση ενώ το υπόλοιπο 52% προέρχεται από τα υπόλοιπα 13 πεδία.

Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Euromedica – Αρωγή Θεσσαλονίκης.

>