Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο

Λειτουργική βελτίωση σε ασθενείς με χειρουργική επέμβαση του ισχίου, ανάλογα με την ηλικία και το χρόνο νοσηλείας, χρησιμοποιώντας το δείκτη λειτουργικής ανεξαρτησίας (FIM©).

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

Μπίκος Γεώργιος, Πασβάντης Δημήτριος, Ηλιάδης Ανέστης, Μήτση Παναγιώτα, Θηβαίου Βασιλική, Μπάκας Ελευθέριος. 

37ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας – Θράκης -  Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ.
Hotel Nikopolis Θεσσαλονίκη, 12 – 14 Απριλίου 2018.

Σκοπός: Η μελέτη της λειτουργικής επάρκειας των ασθενών με επέμβαση του ισχίου σε σχέση με το χρόνο παραμονής και την ηλικία τους, χρησιμοποιώντας το δείκτη Functional Independence Measure (FIM).

Υλικό – Μέθοδος: Αναφερόμαστε σε 523 συνεχόμενους ασθενείς που νοσηλεύτηκαν μετά από επέμβαση στο ισχίο στο κέντρο αποκατάστασης “Euromedica Αρωγή”, το 2017. Η διάκριση έγινε α: σε άτομα που νοσηλεύτηκαν περισσότερες από 30 ημέρες (ν=271, μέση ηλικία 82 έτη) (ομάδα Α) και λιγότερες από 30 ημέρες (ν=252, ηλικίας 79 έτη) (ομάδα Β), και β: σε άτομα ηλικίας μεγαλύτερης των 75 ετών (ν=412, μέσης νοσηλείας 33 ημέρες) (ομάδα Γ) και μικρότερης των 75 ετών (ν=111, νοσηλείας 32 ημέρες) (ομάδα Δ). ). Η εκτίμηση έγινε 3 ημέρες από την εισαγωγή και πριν το εξιτήριο.

Αποτελέσματα: Βλέπε πίνακα:

ΟμάδαΑσθενείςMean FIM εισαγωγήςMean FIM εξιτηρίουΔιαφορά%
Α – >30 ημέρες27152,7984,1231,3359,34
Β –25267,5792,8025,2337,33
Γ – > 75 ετών41255,7083,9128,2150,64
Δ – < 75 ετών11174,34103,9329,5939,80

Συμπεράσματα: Φαίνεται ότι τα άτομα που νοσηλεύτηκαν για περισσότερες από 30 ημέρες είχαν υψηλότερο ποσοστό βελτίωσης της λειτουργικότητας, επειδή δόθηκε χρόνος να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα τους. Επίσης, τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας φαίνεται να βελτιώνονται περισσότερο ποσοστιαία, τα άτομα όμως μικρότερης ηλικίας ενώ έχουν υψηλότερο δείκτη εισαγωγής πετυχαίνουν μεγαλύτερη ανεξαρτησία παρά το μικρότερο ποσοστό βελτίωσης.

Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Euromedica – Αρωγή Θεσσαλονίκης.

>