Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

tomeis images

Εκτίμηση της ημερησίας λειτουργικής απόδοσης στην επανεκπαίδευση ασθενών της οξείας αποκατάστασης (length of stay efficiency)

tomeis images

Λειτουργική έκβαση ασθενών με ΑΕΕ, ανάλογα με το φύλο και την πλευρά προσβολής, όπως μετριέται με το Δείκτη Λειτουργικής ανεξαρτησίας (FIM©)

tomeis images

Κινητική και γνωσιακή συνιστώσα του Δείκτη Λειτουργικής Ανεξαρτησίας (FIM©) στην τελική έκβαση ασθενών με ΑΕΕ

tomeis images

Επηρεάζουν οι αφασικές διαταραχές, σε ασθενείς με ΑΕΕ, το τελικό λειτουργικό αποτέλεσμα, όπως αυτό μετριέται με τον Functional Independence Measure (FIM©)

tomeis images

Αποδοτικότητα χρόνου νοσηλείας (length of stay efficiency) στους ασθενείς της οξείας αποκατάστασης

tomeis images

Σχέση ανάμεσα στην κλειστή και ανοιχτή νοσηλεία σε ασθενείς αποκατάστασης

tomeis images

Λειτουργική εξέλιξη των ασθενών με μείζονες ορθοπεδικές επεμβάσεις μετά από ένα οργανωμένο πρόγραμμα αποκατάστασης

tomeis images

H επίδραση της στοχοκατευθυνόμενης θεραπείας στην τελική λειτουργική έκβαση ασθενών με ΑΕΕ, όπως εκτιμήθηκε με τον Functional Independence Measure (FIM©)

tomeis images

Επίδραση της λειτουργίας του λόγου στο τελικό λειτουργικό αποτέλεσμα στο ΑΕΕ, με τη βοήθεια της Wester Aphasia Batter (WAB) και Functional Independence Measure (FIM©)

tomeis images

Εξέλιξη του κινητικού και γνωσιακού πεδίου του δείκτη λειτουργικής ανεξαρτησίας (FIM) στο τελικό αποτέλεσμα σε ασθενείς με Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο

tomeis images

Εκτίμηση προσδιοριστικών παραγόντων πτώσεων στο περιβάλλον της οξείας αποκατάστασης

tomeis images

Βελτίωση της λειτουργικότητας σε ασθενείς με Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο, ανάλογα με το φύλο και την πλευρά προσβολής, με τη βοήθεια του Functional Independence Measure (FIM)

tomeis images

Αποδοτικότητα χρόνου νοσηλείας (length of stay efficiency) αποκατάσταση ασθενών που υποβλήθηκαν σε μείζονες ορθοπεδικές επεμβάσεις.

tomeis images

Appearance of asymmetric tonic neck reflex in a patient with astrocytoma which was surgically removed and CVA wih Bilateral Pyramidic Syndrome – Case Report

tomeis images

Improvement of hemiparetic hand using robotic assist with guidance of Virtual Reality technology, in patients with Cerebral lesion

tomeis images

Prediction of Rehabilitation functional gain with the creation of a new tool – Prediction of Functional Independence Measure (FIM©) at discharge

tomeis images

Λειτουργική έκβαση ανάλογα με το φύλο και την πλευρά προσβολής, όπως μετριέται με το Δείκτη Λειτουργικής Ανεξαρτησίας (Functional Independence Measure) (FIM©)

tomeis images

Ποσοστιαία βελτίωση της λειτουργικής ανεξαρτησίας σε νευρολογικούς και ορθοπεδικούς ασθενείς αποκατάστασης

tomeis images

Μείωση πτώσεων των νοσηλευόμενων ασθενών χρησιμοποιώντας την κλίμακα αξιολόγησης κινδύνου πτώσης STRATIFY

tomeis images

Κρυπτογενές Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο: Η Συχνότητα ανίχνευσης κολπικής μαρμαρυγής κατά την αποκατάσταση ασθενών με ΑΕΕ

tomeis images

Συνδυασμός προγράμματος αποκατάστασης και έγχυσης Βοτουλινικής τοξίνης σε ασθενή με ασύμμετρο τονικό αντανακλαστικό του αυχένα – Παρουσίαση περιστατικού

tomeis images

Διαχείριση της δυσφαγίας σε νευρολογικούς ασθενείς – πρωτόκολλο σίτισης και ενυδάτωσης

tomeis images

Η Επίδραση της συνοσηρότητας σε προγράμματα καρδιολογικής Αποκατάστασης

tomeis images

Βελτίωση της λειτουργικότητας σε ασθενείς με Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο, με τη βοήθεια της ρομποτικής εκπαίδευσης, μέσω του δείκτη FIM©

tomeis images

Βελτίωση της κινητικότητας σε ασθενείς με Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο, μέσω του δείκτη FIM©, εφαρμόζοντας εξειδικευμένα προγράμματα αποκατάστασης

tomeis images

Αξιολόγηση του προγράμματος αποκατάστασης των ασθενών με Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο, με τον δείκτη FIM©

tomeis images

Πόσο επηρεάζει το αποτέλεσμα της Αποκατάστασης, οι κινητικές παράμετροι του Functional Independence Measure (FIM©), σε ασθενείς με επέμβαση του ισχίου, ανάλογα του επίπεδου φόρτισης.

tomeis images

Λειτουργική βελτίωση σε ασθενείς με χειρουργική επέμβαση του ισχίου, ανάλογα με την ηλικία και το χρόνο νοσηλείας, χρησιμοποιώντας το δείκτη λειτουργικής ανεξαρτησίας (FIM©).

tomeis images

Η επίπτωση του επιπέδου φόρτισης στο τελικό λειτουργικό αποτέλεσμα σε ασθενείς με επέμβαση στο ισχίο, όπως εκτιμήθηκε με το δείκτη μέτρησης λειτουργικής ανεξαρτησίας (FIM©).

tomeis images

Αποτελεσματικότητα χρόνου νοσηλείας στην Αποκατάσταση ασθενών με επέμβαση του ισχίου.

tomeis images

Αποτέλεσμα της αποκατάστασης σε ασθενείς με επέμβαση του ισχίου, ανάλογα με το επίπεδο φόρτισης και υδροθεραπεία, όπως φαίνεται από το δεικτη λειτουργικής ανεξαρτησίας (FIM™).

tomeis images

The importance of locomotion and transfers parameters over the total Functional Independence Measure (FIM™) improvement in the hip surgery repair patients

tomeis images

The impact of the levels of weight bearing in functional outcome, as measured by Functional Independence Measure (FIM™) in patients with hip surgery repair.

tomeis images

Rehabilitation outcome in patients with hip surgery repair, according to aquatic therapy and levels of weight bearing, evaluated with the use of Functional Independence Measure (FIM™).

tomeis images

Functional improvement in patients with hip surgery repair, depending on Length of Stay and age, using the Functional Independence Measure (FIM™).

tomeis images

Η σημασία των παραμέτρων μετακίνησης και μεταφοράς στο συνολικό αποτέλεσμα του δείκτη λειτουργικής ανεξαρτησίας,  FIM©, σε ασθενείς με επέμβαση του ισχίου.

>