Παγκόσμια Ημέρα Υπέρτασης

Η υπέρταση αποτελεί ένα σημαντικό μηχανισμό πρόκλησης Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου. Η έγκαιρη ταυτοποίηση του προβλήματος και η έγκαιρη αντιμετώπισή του συμβάλλουν σημαντικά στην πρόληψη ενός Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου. Ιδιαίτερα όταν η υπέρταση εμφανίζεται σε άτομα νεαρής ηλικίας, η άμεση αντιμετώπιση της αποτελεί σημαντικό παράγοντα πρόληψης ΑΕΕ.

Εκτός της σωστής ρύθμισης τιμών της αρτηριακής πιέσεως, η μείωση του σωματικού βάρους, η διακοπή του καπνίσματος, η ήπια σωματική άσκηση και η ρύθμιση των τιμών της χοληστερόλης του αίματος μπορούν να συμβάλουν στην αποφυγή δημιουργίας συνθηκών εμφάνισης ενός ΑΕΕ. 

Έγκαιρη διάγνωση- Σωστή διαχείριση του προβλήματος ->το καλύτερο όπλο εναντίον της υπέρτασης.

>