Εγκεφαλικό επεισόδιο

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

To αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) αποτελεί την πρώτη αίτια αναπηρίας και την τρίτη αιτία θανάτου στο δυτικό κόσμο. Ο ασθενής με ΑΕΕ μπορεί να παρουσιάζει διαταραχές στο κινητικό του επίπεδο, στο λόγο του, στην αντιληπτική του ικανότητα και στην καταποτική του λειτουργία.  

Αυτό έχει ως συνέπεια σημαντική επιβάρυνση στο επίπεδο της λειτουργικής ανεξαρτησίας του ασθενούς και στην εμφάνιση περαιτέρω νοσηρότητας (λοίμωξη αναπνευστικού και ουροποιητικού, εμφάνιση ελκών κατάκλισης, βραχύνσεις μυών και σπαστικότητα, κατάθλιψη).

Aποκατάσταση μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο

Στόχος της αποκατάστασης μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο είναι η κατά το δυνατόν ανάκτηση της λειτουργικής ανεξαρτησίας του ασθενούς μέσω της επανεκπαίδευσης βάδισης, της αναχαίτισης της σπαστικότητας των ημιπληγικών άκρων, της επανεκπαίδευσης δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής, της βελτίωσης της κατάποσης και του λόγου και της κατάλληλης ψυχολογικής υποστήριξης.

Το βέλτιστο αποτέλεσμα αποκατάστασης είναι σε άμεση συνάρτηση με το χρόνο παρέμβασης. Οπότε η πρώιμη έναρξη προγράμματος αποκατάστασης αυξάνει και το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. 

Η ομάδα αποκατάστασης αποτελείται από τον Φυσίατρο, τους Φυσιοθεραπευτές, τους Εργοθεραπευτές, τους Λογοθεραπευτές, τον Ψυχολόγο με περαιτέρω ιατρική κάλυψη από Νευρολόγο, Παθολόγο, Ορθοπαιδικό και Καρδιολόγο.

Στο Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica-Αρωγή Θεσσαλονίκης έχουμε τη γνώση και τη θετική ενέργεια για να σας βοηθήσουμε.

>