βελτίωση της λειτουργικής ανεξαρτησίας Euromedica-Αρωγή Θεσσαλονίκης

Πόσο επηρεάζει το αποτέλεσμα της Αποκατάστασης, οι κινητικές παράμετροι του Functional Independence Measure (FIM©), σε ασθενείς με επέμβαση του ισχίου, ανάλογα του επίπεδου φόρτισης.

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

Μιχούτ Καμέλια, Γεωργιάδης Ιωάννης, Πασβάντης Δημήτριος,  Μορφοπούλου Σοφία, Τζαβέλλας Βιργινία, Μπάκας Ελευθέριος. 

37ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας – Θράκης -  Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ.
Hotel Nikopolis Θεσσαλονίκη, 12 – 14 Απριλίου 2018.

Σκοπός: Η μελέτη της από ενωρίς κινητοποίησης και ιδίως στο περιβάλλον του νερού, των ασθενών με χειρουργική επέμβαση του ισχίου, με τη χρήση του FIM και κυρίως των παραμέτρων κινητικότητας.

Υλικό-Μέθοδος: Στο κέντρο μας  νοσηλεύτηκαν 523 συνεχόμενοι ασθενείς με επέμβαση στο ισχίο, το έτος 2017. Διακρίθηκαν σε δύο ομάδες: Α, ν=451 ασθενείς, μέσης ηλικίας 81 έτη, μέσο χρόνο νοσηλείας (LoS) 45 ημέρες, ακολούθησαν το κλασικό πρόγραμμα αποκατάστασης (φυσικοθεραπεία, γυμναστήριο εκπαίδευση βάδισης) και Β, ν=72 ασθενείς, ηλικίας 74 έτη, LoS  37 ημέρες, Οι ομάδες διακρίθηκαν σε δύο υποομάδες ανάλογα με το επίπεδο φόρτισης, Αα και Βα με μερική και Αβ και Ββ με πλήρη φόρτιση, Η εκτίμηση έγινε στις 3 ημέρες από την εισαγωγή και 3 ημέρες πριν το εξιτήριο.

Αποτελέσματα: Αυτά φαίνονται στον πίνακα

Ομάδα Ασθενείς Mean FIM εισαγωγής Mean FIM εξιτηρίου Διαφορά Κινητικός
εισαγωγ.
Κινητικός
Εξιτηρίου
Διαφορά %
Αα 40 76,13 110,63 34,50 9,96 26,25 16,29 47,20
Αβ 26 76,62 107,04 30,42 10,42 29,33 18,91 62,16
Βα 307 58,37 87,73 29,36 6,24 20,08 13,84 47,23
Ββ 100 53,44 80,34 26,90 5,69 18,20 12,51 46,47

 

Συμπεράσματα: Από τις κινητικές παραμέτρους του δείκτη FIM, φαίνεται καθαρά ότι τα άτομα που ακολούθησαν αμέσως πλήρη φόρτιση και υδροθεραπεία, είχαν υψηλότερα ποσοστά βελτίωσης, το 62,16% της συνολικής διαφοράς του δείκτη, σε σχέση με τα παρόμοια άτομα που είχαν μερική φόρτιση, το 47,30% της συνολικής διαφοράς.

Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Euromedica – Αρωγή Θεσσαλονίκης.

>