Σεμινάριο κινητοποίησης των μαλακών μορίων

Στις εγκαταστάσεις του Κέντρου μας πραγματοποιήθηκε το βασικό σεμινάριο κινητοποίησης των μαλακών μορίων με ειδικό εξοπλισμό FM1-IASTM.GR.

Στις εγκαταστάσεις του Κέντρου μας πραγματοποιήθηκε το βασικό σεμινάριο κινητοποίησης των μαλακών μορίων με ειδικό εξοπλισμό FM1-IASTM.GR. Το επστημονικό προσωπικό εκπαιδεύτηκε στις νέες τεχνικές φυσιοθεραπείας.

>