συνεργασία Euromedica-Rescue team International

Συνεργασία της Euromedica - Αρωγής Θεσσαλονίκης με την Rescue Team International

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

Η Euromedica-Αρωγή Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας επιμόρφωσης του κοινού σε θέματα προστασίας και ασφάλειας, με έναρξη τον Αύγουστο του 2017, πραγματοποιεί σε τακτά διαστήματα σε συνεργασία με τη Rescue Training International μια σειρά από σεμινάρια με θέματα όπως.

Το Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica-Αρωγή στην Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας επιμόρφωσης του κοινού σε θέματα προστασίας και ασφάλειας, με έναρξη τον Αύγουστο του 2017, πραγματοποιεί σε τακτά διαστήματα σε συνεργασία με τη Rescue Training International μια σειρά από σεμινάρια με θέματα όπως.:

-την παρουσίαση βασικών Α’ βοηθειών: εκτίμηση κατάστασης θύματος, ασφαλής θέση θύματος, αιμορραγίες, πνιγμονή και εγκαύματα,

-και την εκπαίδευση στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση & Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή.

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στους χώρους της Euromedica-Αρωγής Θεσσαλονίκης από πιστοποιημένους εκπαιδευτές της Rescue Training International (RTI).

Υπάρχει τακτική ενημέρωση για τους χρόνους διεξαγωγής των σεμιναρίων, μέσα από τις σελίδας μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

>