ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ

Ωράριο Επισκεπτηρίου

Κλειστή Νοσηλεία

Δευτέρα - Σάββατο 12:30-13:30 & 17:00-20:30
Κυριακή 12:30-14:30 & 17:00-21:00

Χώρος Αυξημένης Φροντίδας

Δευτέρα - Κυριακή 13:00-13:30 & 19:00-20:00
>