11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ-ΑΓΓΕΙΩΝ

11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ-ΑΓΓΕΙΩΝ

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

Η Euromedica-Αρωγή Θεσσαλονίκης, στηρίζει ως χορηγός, τις εργασίες του 11ου πανελλήνιου συνεδρίου χειρουργών θώρακος-καρδίας-αγγείων.

Το Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica-Αρωγή Θεσσαλονίκης, στηρίζει ως χορηγός, τις εργασίες του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Χειρουργών Θώρακος-Καρδίας-Αγγείων, και συμμετέχει την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου, 1η ημέρα του Συνεδρίου, σε Στρογγυλή Τράπεζα, με θέμα: “Αποκατάσταση Ασθενών”.

Μεταξύ των ομιλητών θα είναι και ο Καρδιολόγος του Κέντρου μας Κουρούνης Απόστολος.

Πέμπτη 24.11 – 18:30-20:00 “Αποκατάσταση ασθενών”Προεδρείο: Καθηγητές Χ. Παπακωνσταντίνου και Π. Γκελερής18:30-18:50 Αποκατάσταση μετά από καρδιολογικές παρεμβάσεις, 
Β. Νινιός, Επεμβατικός Καρδιολόγος18:50-19:10 “Ωφέλεια και αναγκαιότητα της αποκατάστασης μετά από καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις”, 
Γ. Καραπαναγιωτίδης, Καρδιοχειρουργός19:10-19:30 “Η διαδικασία αποκατάστασης μετά από καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις”,
Α. Κουρούνης, Καρδιολόγος
Σχολιαστές: Κ. Αναστασιάδης,Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής Α.Π.Θ., Π. Αντωνίτσης, Επίκουρος Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής Α.Π.Θ., Ε. Κουιδή, Καρδιολόγος – Καθηγήτρια Αθλητιατρικής Α.Π.Θ., Ε. Ρέππας, Επεμβατικός Καρδιολόγος. 

>