38ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ.

38ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ.

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

Το 38ο Ετήσιο Συνέδριο της Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ. πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία από τις 2 μέχρι τις 4 Μαΐου στο Athos Palace, στην Χαλκιδική. Η απήχησή του ήταν μεγάλη με συμμετέχοντες όχι μόνο Έλληνες Ιατρούς αλλά και καταξιωμένους επιστήμονες του εξωτερικού, οι οποίοι συμμετείχαν με σκοπό να καταθέσουν τις γνώσεις τους και να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες.

Η σύγχρονη Ορθοπαιδική και συγκεκριμένα οι νεότερες τεχνικές και οι ιατροβιολογικές εξελίξεις στην ορθοπαιδική χειρουργική, η βιο-ιατρική έρευνα και η Αποκατάσταση των ασθενών αποτέλεσαν τη θεματολογία του Συνεδρίου. Το επιστημονικό πρόγραμμα περιλάμβανε Διαλέξεις, Στρογγυλές Τράπεζες, προφορικές ανακοινώσεις, παρουσίαση e-posters καθώς επίσης και κλινικά φροντιστήρια.

Η ομάδα της Euromedica-Αρωγή Θεσσαλονίκης ήταν παρούσα καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου για να στηρίξει και να τιμήσει με την ενεργή συμμετοχή της την Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ. και τον Πρόεδρο Ματθαίο Σαββίδη, ενημερώνοντας τους Συνέδρους και το κοινό για τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Αποκατάστασης και Αποθεραπείας που παρέχει η επιστημονική μας ομάδα.

Η παρουσία μας δεν περιορίστηκε εκεί. Ο Επιστημονικός Διευθυντής του Κέντρου, Ελευθέριος Μπάκας, από τη θέση του στο προεδρείο της Στρογγυλής Τράπεζας και ο Φυσίατρος Παναγιώτης Βορνιωτάκης, παρουσίασαν τις επιστημονικές τους απόψεις για την «Άμεση μετεγχειρητική παρέμβαση σε ασθενή με μείζονα επέμβαση στο ισχίο» και για την «Τελική «επανένταξη» του ατόμου με μείζονα επέμβαση στο ισχίο».

Είμαστε βέβαιοι ότι τα επιστημονικά συμπεράσματα που προέκυψαν από το 38ο Ετήσιο Συνέδριο της Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ θα αξιοποιηθούν καταλλήλως από την Ιατρική Κοινότητα προς όφελος των ασθενών, τον κοινό στόχο όλων μας.

38ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ.38ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ.38ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ.
>