Ζητείται Ιατρός

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

Η Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της αναζητά συνεχώς ικανούς ανθρώπους με όρεξη και αγάπη για το αντικείμενό τους, για να πλαισιώσουν τη δυναμική της ομάδας.

ΙΑΤΡΟΙ

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και τίτλος ειδικότητας
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Επιθυμητή προηγούμενη εργασιακή εμπειρία
 • Ομαδικό πνεύμα με άριστες επικοινωνιακές ικανότητες

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Πλήρη απασχόληση
 • Πολύ καλό και σταθερό εργασιακό περιβάλλον
 • Ανταγωνιστικές αμοιβές αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
 • Ευκαιρίες εκπαίδευσης και συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και ενδιαφέρονται για την συγκεκριμένη θέση εργασίας, μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα και αναγράφοντας τον κωδικό θέσεως εργασίας DOC SKG .

 


  Διαβάστε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων


  >