5/09 - Παγκόσμια Ημέρα Κάκωσης Νωτιαίου Μυελού

 Η 5η Σεπτεμβρίου, από το 2015, ορίστηκε από την Διεθνή Εταιρεία Νωτιαίου Μυελού (ISCoS) ως ημέρα για τα άτομα με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού (Κ.Ν.Μ.) ακριβώς για να υπενθυμίζει το σοβαρό αυτό ιατροκοινωνικό πρόβλημα.

Η βλάβη ή κάκωση του νωτιαίου μυελού είναι μία πολυπαραγοντική και πολυδιάστατη διαδικασία με πολλαπλές συνέπειες σε ατομικό, οικογενειακό, εργασιακό και κοινωνικό επίπεδο. Σαν κάκωση αναφέρεται η διακοπή των εντολών  που οργανωμένα κατεβαίνουν από τον εγκέφαλο προς τα άνω και κάτω άκρα αλλά και τα σπλάχνα, έτσι ώστε να υπάρχει μία κινητοαισθητική διαταραχή (πλήρης ή ατελής) κάτω από το επίπεδο της βλάβης.

Η βασική αιτία για μια παρόμοια διαταραχή είναι το βίαιο ατύχημα όπως τα τροχαία ατυχήματα, πτώσεις από ύψος κλπ. και παθολογικές διαδικασίες όπως όγκοι της περιοχής, προβολή υλικών της σπονδυλική στήλης κ.ά.

Επομένως, η σημερινή μέρα από τη μία υπενθυμίζει τη σημαντικότητα του προβλήματος και από την άλλη τονίζει τη δυναμική των ανθρώπων για την πρόληψη παρόμοιων κακώσεων. Οι οργανωμένες κοινωνίες πρέπει να δείχνουνε προσοχή στους κανόνες πρόληψης, κυρίως στα τροχαία ατυχήματα, αλλά και να επιδεικνύουν την απαραίτητη ευαισθησία για την αποκατάσταση, προσαρμογή και επανένταξη των ατόμων αυτών σε μια ισότιμη κοινωνία προσφέροντας την ανάλογη προσβασιμότητα, ίσες ευκαιρίες και διατήρηση του ρόλου τους  και της ποιότητα ζωής τους.

>