Α.Τ.

Моля, попълнете следната форма, след което ние ще се свържем с вас

Делото, която изпълнявате, не е призвание, а богоугодно. Убедени сме, че въпреки трудните икономически обстоятелства, ще бъдете верни на Вашата клетва да се грижите за Вашите болни пациенти, които, когато Ви гледат в очите чувстват „увереност“, че всичко ще бъде наред“.

>