a-callus button
Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκη υποδοχή

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ АМБУЛАТОРНИ ГРИЖИ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Моля, попълнете следната форма, след което ние ще се свържем с вас

Наличните програми за рехабилитация и възстановяване включват специални пакети и достъпни опции.

Важно е пациентите, чиято рехабилитация и възстановяване не изискват 24-часова медицинска помощ, да се лекуват в специализираните отделения за грижи и наблюдение. В центъра „Евромедика-Ароги“ отделенията за амбулаторно лечение са разположени в специално крило с отделен вход и приемна. Те са оборудвани със собствени терапевтични и фитнес зали и се обслужват от специализирани физиотерапевти.

По желание на пациента или при научно доказана необходимост, се разработва специфична персонализирана програма Специално за приходящите пациенти от околностите на Солун е уредено транспортиране до и от центъра. 

Уреждане на финансови въпроси

Плащанията могат да се извършват в брой, по банков път, чрез използване на дебитни и кредитни карти (приемаме всички карти, с изключение на Diners), и чрез депозит по банкова сметка 

0026 0037 09 0200068201 НОМЕР НА СМЕТКАТА | ЮРОБАНК
GR21 0260 0370 0000 9020 0068 201 IBAN | ЮРОБАНК
ERBKGRAA SWIFT CODE
ИМЕ НА ПАЦИЕНТА Причина депозит

Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκη
Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή μεταφορά ασθενή
Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκη

Работно време
амбулаторни грижи

Понеделник - Петък 08:00-17:00


Телефон за връзка +30 2310 986 100
>