Пациенти, които не изискват денонощни медицински грижи, може да бъдат лекувани и наблюдавани от нашата база за амбулаторни грижи, която е разположена в специално отделение с отделен вход и приемна зона. Отделението за амбулаторни грижи осигурява персонално лечение от отлични терапевти.

Работно време
амбулаторни грижи

Понеделник - Петък 08:00-17:00


Телефон за връзка +30 2310 986 100
>