a-callus button
FIM Πιστοποίηση

„Евромедика-Ароги“ е първият акредитиран рехабилитационен център в Гърция, който използва скалата за оценяване на здравето FIM.

Моля, попълнете следната форма, след което ние ще се свържем с вас

С голямо удоволствие Ви съобщаваме, че „Евромедика-Ароги“ е първият сертифициран рехабилитационен център в Гърция, който използва скалата FIM (Скала за измерване на функционална независимост). С международно признатата скала FIM се оценява функционалната независимост на хората с увреждания.

Конкретно се използва за оценка на напредъка на пациентите и на резултатите от проведено лечение за възстановяване. Прилага се за пациенти от всички възрасти и с всякакви диагнози като се фокусира върху грижата, която е необходима, в зависимост от степента на увреждане на всеки пациент.

Включва 18 пункта, които оценяват помощта, необходима за всеки човек с увреждания, за да може да изпълнява основни ежедневни дейности по безопасен и ефективен начин.

Моторните и когнитивните измерения, които се оценяват по скалата, обхващат широк спектър от заболявания. Скалата FIM е метод за сравнение на нивата на инвалидност сред хетерогенни групи пациенти.

>